APRIL MAY SHORT PANALO NG SCHOLARSHIP: MAG-AARAL NG  MODELLING SA EUROPE

Tyra Rae Florito Goldman

Magsisimula nang maaga ang Mutya Pilipinas sa Philippine Pageantry’s 2020 Calendar sa pagpapadala kay Tyra Rae Florito Goldman para mag-compete sa Top Model of the World. Ang 5’9 1/2” , labing walong taong gulang na si Tyra ay may pusong Cebuana kahit ipinanganak sa United States of America. Sa Cebu na rin siya nag-aral. Greenhorn sa pageant, gusto niyang maging seasonmed and accomplished beauty queen. Ang pinaka-end all goal niya ay maging isang doctor. Isa sa mga leading international competitions nan aka-focus sa beauty at fashion ang Top Model of…

Read More