CIGARETTE SMOKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH 

smoking

SA mga kaha ng sigaril­yo ay may babala hinggil sa paninigarilyo. May larawan din ito ng isang maysakit bunga ng paghitit ng yosi. Nakabuyangyang ang babala: Ang paninigarilyo ay sanhi ng sakit. Isa itong hamon at panawagan na bawal ngunit likas sa iba na tikman pa rin ang panganib dahil sa udyok ng hindi matanggihang satispaksyon. Ang paninigarilyo, sa iba ay bisyo, pang-alis ng agam-agam, pamawi sa pagkabalisa at pantaboy sa tensyon. Iba’t iba ang pananaw at rason kung bakit naninigarilyo ang tao ngunit ang hindi isinasaalang-alang ay ang masamang…

Read More