MGA BATA NAGSASALITA KAPAG TULOG

SLEEP TALKING

(Ni Edzer Lanuza / Huling Bahagi)

SOBRANG karaniwan ang sleeptalking sa mga bata.  Kung nagsasalita ang inyong mga anak habang natutulog,  hindi ito makapipinsala o makakasakit sa kanila.

Nangyayari ang sleeptalking anumang oras, pero kadalasang nagaganap ito sa pinakamaagang yugto ng malalim na pagtulog ng isang indibidwal.

Ang mga taong nasa malalim na pagtulog ay mahirap gisingin at nakakaramdam ng bahagya pang pagkaantok kapag sila’y gumigising.

Nangangahulugan ito na kapag kinausap ninyo ang inyong anak na nagsasalita habang natutulog, maaaring hindi niya ito maaalala kinabukasan.

ANO ANG DAPAT GAWIN SA MGA ANAK NA NAGSASALITA?

Mas regular na nagsasalita ang mga bata sa kanilang pagtulog kapag sila ay excited o nag-aalala tungkol sa isang bagay, tulad sa concert, holiday o test.

Ang pakikipag-usap sa anak tungkol sa event sa isang magandang paraan habang siya’y gising ay makatutulong sa kanya para mabawasan ang  sleeptalking.

Sabihin sa anak ang tungkol sa kanyang sleeptalking. Tandaan na minsan ang mga anak ay nag-aalala tungkol sa kanilang pagkakatulog.

Hindi makakapinsala ang sleeptalking sa iyong anak, pero nakakairita sa ibang kasama niya sa pagtulog. Kung napupuyat ang iba dahil sa kanya, baguhin ang sleeping arrangements.

Ang pagsasalita sa kanyang pagtulog ay hindi nangangahulugan na ang anak ay nababahala o may mental health problem. Pero kung nag-aalala ka sa iyong anak, makipag-usap sa professional.

SLEEP TALKING, ISANG SLEEP DISORDER

Tinatawag ding somniloquy ang sleep talking, isang sleep disorder kung saan ang isang tao ay nagsasalita nang hindi niya nalalaman.

Kinapapalooban ito ng dialogues o monologues, kumpletong pagdadaldal, o pagbulong-bulong. Bihira lang ito sa mga tao at hindi nagtatagal.

Sinoman ay maaaring makaranas ng sleep talking, bagaman ang kondisyon ay mas karaniwan sa mga lalaki at  sa mga bata.

Karaniwang di alam ng sleep-talkers ang kanilang inaasal o sinasabi; ang mga boses at uri ng lengguwaheng ginagamit nila ay maaaring iba kaysa sila’y gising.

Ang sleep talking ay maaaring tuloy-tuloy o nauudyukan sa pamamagitan nang pakikipag-usap sa sleeper. Kaunti lang ang naalala tungkol sa nilalaman ng sleep talking.

Ilan ay walang kuwenta at ilan ay maaaring may kaugnayan sa nakaraang mga pangyayari, karanasan, at relationships na walang koneksyon o  emotional impact.

Tanggap umano ng modern sleep science at ng batas ang sleep talking na hindi produkto ng conscious o rational mind at kadalasang hindi tinatanggap sa korte.

Bagaman hindi physically harmful, ang sleep talking ay maaaring pagmulan ng kahihiyan at makapagpayamot sa  bed partner, roommate, o nakagagambala sa group-sleeping situations.

Dahil dito, ang sleep talkers ay nakakaramdam ng pagkatakot matulog sa ibang bahay na nagiging sanhi ng insomnia sa taong katabi niya sa pagtulog.

PINAGMUMULAN NG SLEEP TALKING

Ang sleep talking ay maaaring dala ng stress, depresyon, kulang sa tulog, day-time drowsiness, alcohol, at lagnat. Kadalasang tumatakbo ito sa pamilya, bagaman may external factors na nagpapasiklab  sa asal na ito.

Malimit kasabay ng sleep talking ang iba pang sleep disorders gaya ng nightmares, confusional arousals, sleep apnea, at REM sleep behavior disorder.

Sa ilang kaso, ang adult-onset frequent sleep-talking  ay kakabit ng psychiatric disorder o nocturnal seizures. Ang sleep talking ay nauugnay din sa mental o medical illness mas nararanasan ng taong nasa edad 25 pataas.

Please follow and like us:
Read More