PUNDASYON NG BUHAY (1)

PUNDASYON

Kulay ang tinitingnan, ginagawang basehan (NI MAC CABREROS) ANG edukasyon ang matibay na pundas­yon sa magandang kinabukasan kaya nga ang mga magulang ay pinagbubuhusan ng luha, dugo at pawis ang pagtataguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang pagmamahal ang nagbibigkis sa maayos at magandang pamumuhay ng pamilya at sa itinatayong bahay, ang matibay na mater­yales na gamit ang ‘nagsesemento’ upang maging matibay at matatag ang tahanan. Pero paano nga ba kung sub-standard o mahina ang gamit na bakal para sa pundasyon? Kamakailang, naiulat na ilang hardware sa La Union,…

Read More