TINGIN SA TINGI (1)

PLASTIC-3

Gabundok na problema ngayon at bukas? (Ni Mac Cabreros) ANG basura lalo na ang plastic ay hindi nawawala sa isang iglap lang tulad ng iniisip natin kung gamitan ito ng madyik. Dahil batid natin na taon ang binibilang bago ito malusaw kahit pa ibaon sa lupa. At batid din natin na mapakalaki ng masamang epekto nito sa kalikasan, kalusugan at ekonomiya na kapag nagtagal pa ay mananatiling problema lalo na kapag hindi pinansin at maagapan. Sa madaling salita, ang ina­akala nating simpleng problema sa basura ngayon ay magi­ging tone-tonelada at…

Read More