PAG-IYAK HINDI SENYALES NG KAHINAAN

PAG-IYAK-2

(Ni Edzer Lanuza / Huling bahagi) BAKIT mainam maglabas ng luha? Ang pag-iyak ay natural  res­ponse ng tao sa saklaw ng mga emosyon kabilang ang  kalungkutan, pamimighati, kaligayahan at kabiguan. Pero di lamang ito ang mga benepisyo sa kalusugan ng pag-iyak. Hindi nga karaniwang umiyak, at inaasahan namang parehong umiiyak ang lalaki at babae. Sa United States, umiiyak ang mga babae sa average na 3.5 times per month at ang mga lalaki, sa  average na 1.9 times a month. Ang pag-iyak ay natural res­ponse rin sa irritants gaya ng alikabok…

Read More

PAG-IYAK, NAGPAPATIBAY NG DAMDAMIN

PAG-IYAK-3

Mas maraming babae ang umiiyak kaysa lalaki (Ni Edzer Lanuza / Ikatlong Labas) NALILIKHA ang mga luha sa panahon ng emotional crying na may chemical composition kaiba sa ibang uri ng mga luha.  Nagtataglay ito ng maraming hormones prolactin, adrenocorticotropic hormone, at Leuenkephalin, at  elements potassium at  manganese. Sinasabing ang layunin o pinagmumulan ng  pagluha ay bilang pagtugon sa  pagbabata ng sakit, hanggang sa mas kumplikado pa, kabilang ang non-verbal communication para matamo ang altruistic helping behavior mula sa iba. Ang iba ay naglalahad na ang pag-iyak ay naghahatid ng…

Read More

PAG-IYAK SA HARAP NG PUBLIKO

PAG-IYAK

(Ni Edzer Lanuza / Ikalawang Labas) IBA-IBA ang pag-iyak dahil sa pagkakaiba na rin ng kultura. Sa Japan, ang mga top manager na umiiyak sa harapan ng publiko ay nanghahanap ng pang-unawa at pagtanggap. Sa panahon nang pag­lilibing sa mga Palestinian,  malakas nilang kinakatok ang mga kabaong at nagpapaputok sa ere sa kanilang labis na pagdadalamhati. Maraming paraan ng agresyon, kapootan Sinasabing abnormal ang pag-iyak sa publiko. Umiiyak at nagdadalamhati ang mga Palestinian sa kanilang mga tahanan. Umiiyak ang mga manlalaro pagkatapos ng pagkapanalo. Hindi sila umiiyak dahil sa performance,…

Read More

PAG-IYAK MAGANDA SA KALUSUGAN

CRYING MAN

Hindi Dapat Ikahiya (Ni Edzer Lanuza / Unang Labas) MARAMI sa atin ang isinilang sa lipunan kung saan ang pag-iyak ay iniiwasang maipakita sa publiko. Dahil di katanggap-tanggap, madalas itinatago ang pagluha. Umiiyak tayo simula pagkasilang. Pero ngayong adults na, marami sa atin ang pilit nagtatago ng ating pag-iyak. Sa paniniwalang ang pag-iyak ay senyales ng kahinaan. O, ng isang bagay na ating ikinahihiya. Pero talaga bang ang pag-iyak ay dapat ikahiya? O, ang paglalabas ng luha ay aktuwal na nakapagpapalusog sa isang tao. Ang good cry ay minsang iniuutos…

Read More