LIGTAS NA BUHAY

SAFETY FIRST

Kailangan Laging Handa (Ni Mac Cabreros / Huling Labas) TOTOONG sa isang kisap mata ay posibleng mawala ang buhay ng isang tao kung kaya’t kailangan ang matinding pag-iingat upang maiwasan ang panganib hindi lang sa pang-araw-araw na pagtratrabaho  subalit maging sa pang-araw araw na buhay. Sa trabaho, kailangang ligtas sa mga gawain lalo na sa kaisipan at pangangatawan upang maayos na maisakatuparan ang mga gawain sa lugar na pinaghahanapbuhayan. Kaya nga sinabi ni Engr. Jimmy Dela Cruz, ng Department of Labor and Employment (DOLE) Accredited occupational safety and health (OSH)…

Read More