FOOT-IN-MOUTH SYNDROME (3)

tactless behavior

(Ni Edzer Lanuza)

SA lahat ng uri ng personalidad, ang taong may tactless behavior ang pinakamahirap makaharap sa lahat.  Di alam ng mga taong ito ang masama at mabuti para sa kanila.

Ang tactless people ay ang mga walang galang, nagdudulot ng paglabag sa kapwa. Wala silang konsiderasyon, mapang-insulto at brusko. Nagiging problema sila dahil nakakasakit sila ng tao.

Gusto nila laging maging superior at magsalita ng magpapasama ng damdamin ng iba. May ilang nagtitiis sa kanila at naniniwalang magbabago sa huli.

Katunayan, di ideal na magtagal sa kanilang tabi. Di sila magbabago sa sandaling masimulan nilang gawin ang kaasalang ito sa matagal na panahon.

Hindi sila mabubuhay o di makontrol ang kanilang mga sariling magpakita ng kawalang pakundangan, o kabastusan sa bawat nakikita o naririnig sa iba.

Sa bawat okasyon, di dapat naroroon ang mga taong ito, kukunin nila ang atensyon ng iba at nanaising maging sentro ng pagsasalita o pakikipag-usap.

Kung makikipagkilala sa kanila, magsasalita sila ng makapagtataas sa kanilang mga sarili at magyayabang. Isang uri ng personalidad na puro sila dahil sila’y di marunong makitungo.

Nakakatapat ng kaguluhan

May mga sandaling ang mga taong ito ay nahaharap sa kaguluhan. Sinisira nila ang kredibilidad ng iba para lang makakuha ng atensyon. Isa sa ugat ng problema sa grupo.

Sila ang chatterbox at ang kanilang bibig ay di kayang magtago ng lihim. Kaya hindi sila mapagkakatiwalaan at sobrang maiingay kung haharapin.

Karamihan sa mga tao ay nilalayuan sila. Kailangan ng maraming pasensya kung lalapitan sila. Ang paraan para maging matiyaga kung minsa’y nakakasama pa.

Paano haharapin ang mga taong bastos:

-Limitahan ang iyong oras sa negatibong mga tao

-Huwag makikipag-ugnayan sa kanila sa negatibong pamamaraan. Gusto ng mga taong miserable at mainitin ang ulo ang good confrontation at hindi ka mananalo sa kanila.

-Maging magalang sa paglayo sa kanila at isentro ang iyong lakas at panahon sa iba.

-Ang negative tactless people ay madalas walang pagmamahal sa sarili, walang kapayapaan at kasiyahan. Bagaman, tangkaing magpasok ng positivity sa iyong interactions sa kanila.

Minsan, makakaengkuwentro ka ng positibong pagtugon at pagpupuri sa iyong effort. Bagaman, hinaharangan nila ang sarili para maprotektahan sa mundo,

-Huwag mong seryosohin ang kanilang pangit na pag-uugali. Ang masama nilang kaasalan ay tungkol sa kanila, at hindi nanggaling sa iyo.

-Tayuan mo ito. Kapag nakita mong napipinsala na sila sa ilang kaparaanan, umiwas. May taong di sinasadyang maging bastos, di lang nila alam paano maging magalang.

-Kung nagsisimula na siyang maging prangka sa iyo, simpleng balewalain ang comments. Huwag sumagot, magkunwang walang narinig o lumayo na lang.

May paniniwalang ang unfriendly tactless people ay magiging malungkot, dahil iiwanan sila at lalayuan ng marami dahil sa kanilang buktot na pag-uugali.

Please follow and like us:
Read More

FOOT-IN-MOUTH SYNDROME (1)

(Ni Edzer Lanuza / Unang Labas)

Ingat sa pagbitiw ng salita

ANG hand-foot-and-mouth disease ay isang mild, contagious viral infection karaniwan sa young children. Inilalarawan ito ng pagsusugat sa bibig at pantal sa mga kamay at paa.

Pero iba naman ang tinatawag na Foot-in-Mouth Syndrome.  Paglalarawan ito sa mga taong sa palagay nila magaganda ang kanilang sinasabi sa lahat ng oras.

Ang  tactless people ay matatagpuan kahit saan, hindi ka makakalayo sa kanila. Bakit nga ba may mga taong tila kulang sa social skills o talagang likas na bastos.

Bakit gusto nilang maging imbi sa iba? Ano ang mapapala nila? Madalas ang mga bastos, arogante at taklesa ay maraming saligan ng mga isyu.

Ang mga taong talagang masasaya at kontento sa kanilang mga buhay ay di nagpapakita ng negativity sa iba sa isang regular na batayan.

Kapag ang sinoman ay di marunong makitungo o  walang pakundangan, maipagpapalagay mong sila ay  dysfunctional sa kanilang sarili o sa ibang level.

Kung isa ka sa kanila, basahin at tandaan ang mga payong ito kung paano ka magiging mas kawili-wiling tao sa iba:

Mag-isip muna bago magsalita. Ang kauna-unahang cardinal rule ay i- develop ang ganitong habit kung gusto mong palaging magmukhang naka-poise sa lahat ng oras.

Taliwas sa paniniwala ng marami, ang matagal na pagsagot ay hindi naman masama, lalo pa at kung ang sasabihin ay nangangailangan ng utak o suhestyon.

Halimbawa, kapag sinabi ng kaibigan mo kung pogi ba siya, sabihin mo ang gaya nito na, “Hindi mahalaga ang hitsura.”

Minsan, kailangang ala­min mo rin kung ano ang gustong marinig ng ibang tao. May mga sandali na ang katotohanan ay wala namang magagawa para sa kanila.

Tigilan ang pagiging pa­bigla-bigla. Ito ay nangangahulugang kailangang tumang­gi ka sa paggawa ng mga konklusyon para sa ibang tao.

Kahit na importante, hindi mo dapat sabihin ang unang pumasok sa iyong isipan. Kung may opinyon kang makakasama sa kanya, itago nalang ito sa iyong sarili.

Kung ang pagiging marahas sa pagsasalita ay magiging makatwiran, ikunsidera rin ang pagsasabi ng ibang bagay na magpapaiwas sa pag-aaway.

Bigyan ng halaga ang sarili. Ang pagbibigay ng suhestyon na gagabay sa isang taong nahahapis sa isang tamang direksyon ay makabubuti kahit kaninoman.

Huwag tangkaing gawing responsibildidad ang pag-aayos ng problema ng iba, maliban sa mapaninindigan mo ito. Di ka eksperto sa lahat ng mga bagay.

Nagkalat ang mga taong walang pakundangan

Makikita sila kahit saan, hindi mo sila maiiwasan. Ang  mga bastos, arogante, o walang pakialam na mga tao ay maaa­ring may mga pinagdadaanan.

Ang mga taong talagang masasaya, kontento, at nasisiyahan sa kung ano’ng mayroon sila sa buhay ay di nagpapakita ng pagiging negatibo sa iba. May Karugtong

Please follow and like us:
Read More