FACEBOOK CHEATING NAKAKASIRA NG PAMILYA

FACEBOOK CHEATING

(Ni Edzer Lanuza /Huling labas)

SA simula ay di mahahalata ang sinuman na may sikretong affair. Gumagamit sila ng private Facebook account para hanapin ang opposite-sex high-school classmate at magsulat sa kanyang wall.

Inililihim nila ito sa public viewing. Ang palitan ng mga pag-uusap ay nagiging mas interesting at personal. Ang pagkikita ay sinusundan na ng isang full-blown chea­ting at infidelity.

Nagagawa ang mga paraan para itago ang katotohanan sa nagaganap.  Gaya ng pag-iimbento ng mga paliwanag sa oras, pagtetext, o Facebook interaction sa sinasabing kaibigan.

Katotohanan sa Online Cheating

Akala ng iba, ang online affairs kailanma’y di peligroso, nagkakamali sila, nagbibigay ito ng napakaraming heartache at pain. Ang online affairs ay mapanganib dahil marami ang mapipinsala.

Nagiging daan ang internet, e-mail, at chat rooms  para mas mapadali sa mga taong maugnay sa pagtataksil.  Sa online affairs, laging nasasangkot ang emotional attachment.

Sa sandaling mahulog ang loob sa sinuman sa  online, nagdudulot ito ng pagwalang-halaga sa kanilang kasaluku­yang  romantic partners. Madali na nilang napapansin ang kapintasan at pagkukulang ng kabiyak.

Kahit hindi man nahahawakan ng iba ang katawan mo, maaari pa ring seryosong ma­pinsala sa online cheating ang relasyon mo sa iyong asawa o partner.

Noon, nagagawa ang pagtataksil sa lihim na pakikipagtagpo, nakasalalay sa “business trips” ang pagsisinungaling, pagkakaila maging tungkol sa amoy ng iyong pabango sa damit.

Samantalang ngayon, posibleng maugnay sa sinuman maliban sa iyong asawa o partner sa pamamagitan ng pagka-hook sa online. Pero kahit wala pa kayo sa physical contact, ang online cheating ay isa pa ring pagtataksil.

Kaya isipin mo munang mabuti bago ka mag-log in at makipagkilala sa iba, kung ikaw ay kasal na at may-asawa o nasa isang committed relationship.

Kahit sa paano pang paraan, “online cheating ay kataksilan”

Ang online infidelity ay isang uri ng emotional affair kung saan ang mga taong nauugnay ay nagkakaroon ng sexually intimate relationship kahit di aktuwal na nagkikita, tinatawag itong cybersex.

Hindi nakikita ang mukha, o naririnig ang boses ng bawat isa. Walang actual physical contact, aakalain mong ang intimacy sa pamamagitan ng Internet ay di isang tunay na affair.

Ngunit ang isang online affair ay sobrang kahalintulad ng isang physical fling, nagagawang makapaminsala sa isang relationship o maging sa buong pamilya.

Maaari nitong magambala ang atensyon sa real-life partner at mga anak, ninanakawan sila ng mahahalagang oras at atensyon at nagbubu­nga ito ng pakiramdam na sila’y napapabayaan o binabalewala.

At gaya sa traditional affairs, ang mga taong nauugnay sa internet ay nagtatago ng sikreto at nagsisinungaling, nagdudulot ng pagkawasak ng tiwala na nauuwi sa paghihiwalay.

Kahit pa ang taong niloko ay walang nalalaman sa nangyayari, ang bigkis ng pagtitiwala ay nasira na kapag ang isang asawa o partner ay hindi tapat.

Ang mga taong may affairs ay nababaling sa pagkagalit sa real-life partner, nakapananakit ng kanyang damdamin na sa huli ay nauuwi sa panlalamig sa kanya.

Panganib sa Online Affair

Sa sandaling masimulan ang cybersex, madali kang madadala sa makatotohanang tukso. Ang iba ay nagiging addicted sa online sex, na nagpapalala sa sitwasyon.

Ang taong addicted sa cybersex, ang oras na ginugugol niya sa harap ng computer o screen ay lumalaki, resulta ang pagkabawas niya ng a­tensyon sa asawa o partner at pamilya.

Isa pang panganib sa cybersex, ang dalawang taong nauugnay sa isang affair ay nagdedesisyong magtagpo ng personal. Sa puntong ito, ang online infidelity ay nagiging physical infidelity, pagtataksil sa ibang level.

Mahalagang tandaan na ang online infidelity, gaya ng real-life infidelity, ay karaniwang palatandaan na may mga problema sa isang relasyon. Kahit pa magwakas ang online affair, maaaring maghanap ulit ito ng iba.

Kaya sa halip na buma­ling sa Internet para maghanap ng kaligayahan, o  mapunan ang kakulangan ng kasaluku­yang relationship, makipag-usap sa iyong asawa o  partner.

Ikunsidera ring sumailalim sa couples counseling o therapy kung hindi mo kayang mapigil ang sariling maugnay sa sexually compulsive behavior.

Sa gayon, mailigtas mo ang iyong mga mahal sa buhay mula sa mga pasakit at maiwasan sa sarili ang guilt o labis na kahihiyan sa maraming tao.

Please follow and like us:
Read More