COA: NFA PUMALPAK

NFA-4

(Ni Nelson Badilla / Ikatlong Bahagi) ANG National Food Authority (NFA) na nasa ilalim ng Department of Agriculture (DA) ay pangunahing instrumento ng pamahalaan para sa kabuhayan ng mga magasaka. Direktang trabaho ng NFA na tiyaking may sapat na bigas na makararating sa palengke upang may makain ang bawat pamilyang Filipino. Ang NFA ang natatanging ahensiya ng pamahalaan na nakatutok sa bigas upang makatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at magkaroon ng bigay ang bawat pamilyang Filipino. Noong 2018 kung saan napakatindi ng krisis na kinakaharap ng mga…

Read More