BUHAY, ISANG IGLAP

REVIVING

(Ni Mac Cabreros / Unang Bahagi) HINDI imposible na sa isang kisap mata ay maraming buhay ang mawawala. Kaya naman napakahalaga ng kaligtasan at kalusugan ng bawat isa lalo na sa lugar ng ating trabaho. Bunga nito, isinusulong ang pagsama sa curriculum sa lahat ng kurso sa kolehiyo ang occupational safety and health o OSH. Ayon kay Engr. Jimmy Dela Cruz, Department of Labor and Employment (DOLE) Accredited OSH Specialist at Practitioner, dapat ituro at maging bahagi ng lahat na kurso ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa o  nasa…

Read More