TOTOO O KATHANG ISIP LANG ANG DEMONYO, ASWANG AT BAMPIRA?

DEMONYO

Pinagmulan ng Demonyo SAAN nagmula ang demonyo? Sa bibliya, sila ay mga angel na tumalikod sa Diyos at naglingkod kay Satanas. Sa Pahayag 12: 8-9 “At inihagis ang mala­king dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Dia­blo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.” Ang tao ay nasa spiritual battle laban sa evil spirits – kay Satan at sa dating anghel na umalis sa langit. Sa Efeso 6:11 “Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang…

Read More