MASAMANG EPEKTO NANG PAG-INOM NG ALAK

ALAK

(Ni ANET VERGEL)

SINASABING nakabubuti rin sa katawan ang katamtamang pag-inom ng alak dahil maraming sakit na posibleng ­maramdaman ng katawan ang napipigilan nito.

Subalit kapag labis na sa itinakdang dami ng alkohol sa katawan, posibleng hindi na maganda ang epekto nang pag-inom ng alak.

Ayon sa mga manggagamit, ang  labis na pag-iinom ng alak ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ­ating katawan at maging sa ating isipan. Ito ay posibleng mauwi sa mild hanggang life threatening na sakit gaya ng mga sumusunod

Emphysema. Ang baga o lungs ay ­nangangailangan maging elastic at ­flexible upang tayo ay makahinga ng maayos. Ngunit ang ­paninigarilyo ay maaring magdulot ng pagkasira ng ating lungs na magbibigay-dahilan upang masira ang pagiging elastic nito. Ito ay posibleng maging sanhi ng emphysema na kung saan tayo ay nahihirapan huminga. Ayon sa tala ng PDRHealth, ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi sa lahat ng kaso ng emphysema.

Lung Cancer. Ang labis na paninigarilyo ang pangunahing dahilan ng lung cancer, kasama na rito ang mga first-hand smoker at second-hand smoker. Ang mga second-hand smoke ay maaaring magtagal pa ng ilang oras loob sa isang kwarto kahit ang wala na doon ang smoker.

Erectile dysfunction. Maaa-ring magkaroon ng erectile dysfunction ang isang lalaki kung siya ay malakas manigarilyo at uminom ng alak, Upang makamit ang tamang erection, nararapat din na maayos ang daloy ng dugo patungo sa kanyang penis.

Kulubot sa noo at mukha. Ang ating balat o skin ay binubuo ng mga elastin at collagen fiber. Ang nicotine at iba pang harmful chemicals ay nakakasira ng collagen at elastin na nagdudulot upang magkaroon ng premature wrinkling. ito ay maaaring makaapekto sa ating katawan pati na rin sa ating mukha at braso

High Blood Pressure o pagtaas ng presyon. Ang madalas na pag-inom at pani-nigarilyo ay maaaring maging sanhi upang magkaroon tayo ng high blood pressure. Kapag ito ay hindi naagapan posibleng ito ay mauwi sa mas malalang sakit gaya ng atake sa puso, pagkasira ng kidney, stroke, vision lost at congestive heart failure.

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga nabanggit na sakit, dapat na iwasan ang sobrang pag-inom ng alak.

Ang pangunahing dahilan nang pagtataas ng pamahalaan ng  presyo ng buwis sa alak ay upang hindi na makabili ang marami subalit tila balewala ito sa mga lulong na.

Bukod sa mga sakit na posibleng idulot ng sobrang pag-inom ng alak, malaki rin ang posibilidad na may iba pang problemang kaakibat ito.

UMAAKIT NG ­DISGRASYA

Kapag ang isang tao ay lasing o pinasukan na ng ­sobrang alkohol ang katawan at utak, malaki ang epekto nito sa kanyang kakayahang magdesisyon. Kaya naman nagkakagawa ng pagkakamali na kapag nawala ang kalasi-ngan ay malaki ang pagsisisi.

Isang halimbawa ay ang kakayahang magmaneho kung kaya’t nagkakaroon ng disgrasya na pangunahing sanhi ng aksidente at kamatayan sa Pilipinas.

Maaari ring mapaaway ang mga lasing na pwede ring magbigay-daan sa aksidente. Importante rin, ang kalasi-ngan ay maaaring magdulot sa high-risk sexual behavior dahil ­inaalis nito ay hiya o inhibisyon sa mga tao.

Habang lasing, sira rin ang kakahayan na balansehin ang katawan. Maaaring matumba, madapa, matapilok, o makaranas ng iba’t ibang aksidente habang lasing.

NAKAKASIRA NG PAMILYA, BUHAY

Disgraya nga ang hatid ng sobrang pag-inom ng alak kaya’t maituturing ding disgraya sa ngalan ng pamilya at buhay ng manginginom.

Sa paglalasing lalo na kapag naging adik na sa alak, nauubos ang panahon sa pag-iinom sa halip na sa pag-aaral, trabaho o kapaki-pakinabang na gawain na hindi lang sarili ang makakakuha ng benepisyo subalit maging ang pamilya at lipunan.

Kaya naman, dapat ay hindi magpaalipin sa alak. Walang masama kung uminom subalit dapat ay katamtaman lang tulad nang pag-inom ng isang boteng beer o isang basong alak sa loob ng isang araw.

Subalit kapag sobra na at nauuwi na sa pagiging adik sa alak o alcoholic na ang pag-inom nararapat lang na kumonsulta na sa manggagamot. Hindi dapat mag-atubiling humingi ng tulong sa doktor sapagkat malaki ang maitutulong nito upang mapigilang maging sugapa sa alak.

Maisip sana ng taong palainom ng alak na hindi lang buhay niya ang kanyang sinisira sa sobrang pag-inom ng alak subalit maging ang buhay ng kanyang pamilya at mga kaanak na nasasangkot sa ­kanyang maling desisyon kapag nasa impluwensiya na ng alak.

Please follow and like us:
Read More

MABUTING DULOT NANG PAG-INOM NG ALAK 

ALAK-1

(Ni Anet Vergel )

HANGGANG nga­yon, hati pa rin ang opinyon ng nakararami maging ng mga doktor kaugnay sa kabutihan o masamang dulot ng alak sa katawan ng tao.

Subalit marami ang nagsasabi na napatunayan sa pag-aaral na ang katamtamang pag-inom ng alak ay may ibi­nibigay na proteksiyon para maiwasang magkasakit sa puso. Sinasabi pa na ang red wine ay mga karagdagang benepisyo katulad ng pagbaba para hindi magkaroon ng blood clot at mahusay ding antioxidant.

May taglay na kabutihan sa kalusugan ang pag-inom ng alak.

Maaaring ang isang linggong pagtratrabaho ay hindi makagaganda sa pangangatawan at kaisipan ng isang tao subalit ang katamtamang pag-inom ng alak ay may mabuting dulot sa katawan.

Pero dapat tandaan na ang pag-inom ng alak ay dapat ibase sa pangangatawan at kalusugan ng isang indibidwal.

Sinabi ng Dietary Guidelines for Americans, ang katamtamang pag-inom ng alak ay nangangahulugang isang baso sa isang araw para sa mga babae habang dalawa naman bawat araw para sa mga lalaki.

Natural, kapag sumobra sa nakatakdang dami ay hindi na makagaganda sa katawan. Kaya nga dapat malaman ang mga benepisyo ng katamtamang pag-inom ng alak.

Mga Benepisyo nang pag-inom ng alak.

  1. Napapababa nito ang panganib ng pagkakaroon ng pagbabara sa daanang ugat ng puso.

Sa pag-aaral ng School of Public Health sa Harvard University, napatunayang ang katamtamang pag-inom ng alak ay nagpapataas ng antas ng “High-density lipoprotein (HDL) o “good cholesterol” at  antas ng HDL na may kahalong mas angat na proteksyon laban sa sakit sa puso. Ang katamtamang pag-inom ng alak ay nauugnay sa nakatutulong na mga pagbabago mula sa mas maayos na daloy ng dugo upang maiwasan ang pagbubuo-buo na nagiging bara sa mga daluyang ugat.  Ang pagbabagong dulot ng katamtamang pag-inom ng alak ay posibleng pumigil sa pagkakaroon ng maliliit na buong dugo na posibleng makabara sa mga ugat ng puso, leeg, at utak na siyang pangunahin dahilan nang pagkakaroon ng atake sa puso at maging ng tinatawag na “stroke.” Kapwa dumaranas ang mga babae’t lalaki ng ga­nitong sakit o sa madaling salita ay walang pinipili ang sakit sa puso.

  1.  Nagpapahaba ng buhay.

Ang pag-inom ng alak paminsan-minsan ay posibleng makadagdag ng ilang taon pa sa buhay ng tao. Sa pag-aaaral ng Catholic University of Campobasso, naiulat na ang pag-inom ng mas mababa sa  dalawa hanggang apat na baso sa isang araw ng mga lalaki at babae ay posibleng makabawas ng 18 porsiyento ng panganib sa pagkamatay. Sinabi ni Dr. Giovanni de Gaetano, ng Catholic University, ang konting alak lalo na kapag hapunan ang siyang tamang paraan nang pag-inom. Ayon pa kay de Gaetano, isa pang may-akda ng pag-aaral, bahagi ng Mediterranean diet, kung saan tamang-tama lang ang dami ng alak na bahagi to ng hapunan o tanghalian su­balit ang ibang bahagi ng araw ay wala nang iniinom na alak o alcohol.

  1.  Pinapataas ang libido.

Kabaligtaran ng mga matatandang paniniwala, napag-aralan sa bagong pagsusuri na ang katamtamang pag-inom ng alak at posibleng makapigil sa hindi pagtigas ng ari at maagang paglalabas ng libog na tulad ng paginom ng red wine na malaki ang benepisyo lalo na ng mga may sakit sa puso. Sa pag-aaral noong 2009 na nailathala sa Journal of Sexual Medicine, nakita ng mga mananaliksik na nabawasan ng 25 hanggang 30 porsiyento ang hindi madalas na pagtayo ng ari ng mga manginginom. Ayon sa lead researcher na si Kew Kim Chew, isang epidemiologist sa University of West Australia na nagsagawa ng pananaliksik sa 1,770 kalalakihan sa Australia, pinapayuhan niya at kanyang mga kasamahan ang mga kalalakihan na huwag ubusin ang laman ng bote at sa halip ay katamtaman lang ang inumin dahil may koneksyon ang labis na pag-inom ng alak sa pagkabaog.

  1. Nakatutulong sa pagpigil ng sipon.

NAPATUNAYAN ng  Department of Psychology sa Carnegie Mellon University na marami ang nagkakaroon ng sipon dahil sa paninigaril­yo subalit ang katamtamang pag-inom ng alak ay nakababawasa naman sa pagkakaroon ng sipon lalo na sa mga hindi naninigarilyo.  Ang pag-aaral na ito ay isinagawa noong 1993 sa 391 matatanda. Noong 2002, ayon sa New York Times, nakita ng mga mananaliksik na ang pag-i­nom ng walo hanggang 14 na baso ng alak sa isang linggo, lalo na ang red wine, ay nagbabawas ng 60 porsiyento ng panganib ng pagkakaroon ng sipon. Naniniwala ang mga siyentipiko na posibleng may kinalaman ang anti-oxidant properties ng alak sa paglaban sa sipon.

  1.  Pinipigilang maging sinto-sinto.

Sa pag-aaral na ginawa ng Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment ang katamtamang pag-inom ng alak ay nakababawas ng 23 porsiyento sa pagkakaroon ng problema sa pag-iisip o Alzheimer’s disease at iba pang uri tulad ng dementia o pagkabaliw.  Sinabi ni Edward Neafsey, PhD, ang konting alak ay posibleng makapagpataas sa produksyon ng brain cells at pinatatatag ang utak laban sa “stress” at mas pinatatatag ang iba pang bahagi ng utak upang mapaglabanan ang pagkakaroon ng sakit sa utak na dahilan ng sakit na pagkabaliw. Kaya nga ipinapayo ni Neafsey sa mga hindi marunong uminom ng alak na huwag nang mag-aral pang uminom o huwag uminom ng anumang uri ng nakalalasing na likido. Subalit idiniin nito na ang katamtamang pag-i­nom ng alak — kung totoong katamtaman— ay makabubuti sa katawan.

  1. Binabawasan ang panga­nib ng bato sa apdo

Ang pag-inom ng dalawang baso ng alak sa isang araw ay makababawas sa panganib ng pagkakaroon ng bato sa apdo ng halos 33 porsiyento, ayon sa mga mananaliksik ng University of East Anglia. Nakita sa pag-aaral na ang mga nakakaubos ng dalawang baso ng alak sa isang araw ay nagkakaroon ng  malakas na panlaban sa pagkakaroon ng bato sa apdo. Iginiit ng mga mananaliksik na nakita nila sa kanilang pag-aaral na malaki ang benepisyong dulot ng katamtamang pag-inom ng alak dahil malaki ang bawas nito sa mga sakit na dapat sumakatawan ng taong tama lang ang dami ng naiinom na alak.

  1. Bawas sa pagkakaroon ng diabetes

Sa resulta ng pag-aaral sa Holland, ipinakikita na ang malulusog na tao lalo na matatanda ay umiinom ng isa hanggang dalawang baso ng alak kaya naman, nababawasan ang posibilidad na magkaroon ng type 2 diabetes. Ito ay kumpara sa  mga taong hindi umiinom ng alak kahit kailan. Sinabi sa pahayag, ang resulta ng pag-aaral na nagpapakita ng katamtamang pag-inom ng alak ay pagkakaroon ng malusog na buhay kung kaya’t nababawasan ang pagkakaroon ng type 2 diabetes.

Please follow and like us:
Read More