TOTOO O KATHANG ISIP LANG ANG DEMONYO, ASWANG AT BAMPIRA?

DEMONYO

Pinagmulan ng Demonyo

SAAN nagmula ang demonyo? Sa bibliya, sila ay mga angel na tumalikod sa Diyos at naglingkod kay Satanas. Sa Pahayag 12: 8-9 “At inihagis ang mala­king dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Dia­blo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.”

Ang tao ay nasa spiritual battle laban sa evil spirits – kay Satan at sa dating anghel na umalis sa langit. Sa Efeso 6:11 “Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo.”

 Aswang, Bampira at Iba pa

May totoong bampira, taong lobo at zombies sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Sa katunayan, pinatotohanan ito ng isang psychiatrist na naka- face-to-face ng  tinatawag na ‘undead.’

Ang vampires, werewolves, at zombies ay kilalang mga mythical characters at kadalasang sa dalawang okasyon lang nakikita: sa mga pelikula at o sa costume parties kapag Halloween.

Sa pahayag ni Dr. Randy Dellosa, isang psychiatrist, nakaengkuwentro niya nang harapan ang nasabing mga nilikha sa loob ng kanyang klinika.

Totoo, ang mga true-to-life vampire, werewolves at zombies ay naririto at aktuwal pa silang kumukunsulta sa pychiatrists!

Ang clinical vampirism. Ang Renfield’s syndrome ay nauugnay sa obsessive desire na matikman o mainom ang lasa ng dugo.

Ilan sa mga taong may Renfield’s syndrome ay nani­niwala na pinalalakas ang puwersa ng kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo.

Iniinom ng mga “self-cutters” ang kanilang dugo. Ilan sa mga bampira na na­kilala ni Dellosa ay adolescent o young adult “self-cutters” na nilalaplap ang kanilang sariling dugo matapos silang maghiwa sa sarili.

Para sa mga bampirang ito, ang nzn.nnn, pag-inom ng dugo ay ginagawa nila kasama ang kanilang intimate partner at sinasamahan ng  sexual arousal.

Sa matindi pang mga kaso, ang real life vampires ay kilala sa pagle-level up ng kanilang vampiric activities.

Paano malalaman kung mayroong  Renfield’s Syndrome?

Sa human history, umiinom ng dugo ang mga tao para sa nutritional at ritual purposes.

Gayunpaman, kung mayroon kang strong psychological desire na uminom ng dugo, maaari kang mag-alala na mayroon kang  isa pang kondisyon.

Ang mga katanung gaya ng: Naaakit ka ba o na- aroused kapag tumitingin ng dugo?  May sensory o aesthe­tic attraction ka sa dugo (Hal. Nag-e-enjoy ka sa amoy, etc).

May  sexual fantasies ka ba kaugnay sa dugo (hindi mula sa pinsala ng iba)?

Kung ang sagot mo ay oo, maaaring mayroon kang blood fetish (sexual attraction sa dugo). Hindi ito pathological maliban sa mahalaga ito sa pagkilos mo at nasisiyahan ka rito.

Related posts

Leave a Comment