ROTC, MILITARY TRAINING SA KABATAAN

ROTC-1

Pinagmulan at kasaysayan

(NI DAN SALCEDO)

INAPRUBAHAN na ng House of Representatives ang kontrobersyal na panukalang batas na mandatory Reserve Offi­cers’ Training Corps (ROTC) para sa Grades 11 at 12.

Ayon sa House Bill 8961,  ang pagsasanay militar sa ilalim ng ROTC ay para sa lahat ng estudyante sa Grades 11 at 12 sa lahat ng senior high schools sa pampubliko at pri­badong paaralan.

Ang lalaki at babaeng estudyante ay parehong isasailalim ng military training na ang layunin ay makintal ang pagmamahal sa bayan,  at maihanda ang mga reservist sa serbisyong militar at sibiko. Bukod pa rito ang kabutihan ng kaugalian at ispiritwal.

Sa ilalim ng HB 8961, ang mga estudyante na sa palagay ng doktor ng Armed Forces of the Philippines o ng kanyang medical officer bilang hindi akma sa pisikal at sikolohikal para sa programa ay maaaring malibre sa programa, alinsunod sa rekomendasyon ng eskuwelahan na pinapasukan ng estudyante.

Hindi na rin dadaan sa pagsasanay ang mga varsity player sa mga kompetisyon pampalakasan, mga nagsasanay sa parehong military training, at ang iba na hindi i­noobliga ng Department of National Defense dahil sa ibang wastong dahilan o rason.

Ang estudyante na hindi makakukumpleto ng mandatory ROTC ay hindi papayagan maka-graduate. Magiging dahilan din ito para sa sapilitang military training.

Kahit malayo pa ang martsa nito bago maging ganap na batas,  ay mainit na ang talakayan sa isyung ito.  Hinati muli ang mabusising pananaw ng mga indibidwal – may pabor,  may kontra.

Bakit kinakailangan  maging mandatory ang ROTC?  Sulyapan natin ang ugat at pinagmulan nito,  at ungkatin muna ang kasaysa­yan ng ROTC.

ANO ANG ROTC?

Ang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) sa Pilipinas ay isa sa tatlong ba­hagi ng National Service Training Program  (NSTP) para sa mga estudyante sa kolehiyo. Layunin ng ROTC na bigyan ng kaalaman at pagsasanay sa militar ang mga estudyante bilang kahandaan sa pambansang depensa.

Inihahanda ang mga estudyante para sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa oras ng kagipitan at ang kanilang pagsasanay na maging reservist at posibleng opisyal na AFP.

Ang ROTC sa mga kolehiyo at unibersidad ay inorganisa ng Department of Military and Tactics (DMST) pinangasiwaan ng administrasyon ng eskuwelahan at ng Department of National Defense.

UMPISA NG ROTC

Nagsimula ang ROTC sa Pilipinas noong 1912 nang umpisahan ng Philippine Constabulary ang pagtuturo ng military sa University of the Philippines. Nagkaroon ng representasyon ang Board of Regents ng unibersidad sa United States Department of War at tumanggap ng serbisyo ng opisyal na US Army na naging propesor ng Military Science. Naitatag ang unang opisyal na ROTC unit  sa University of the Philippines (UP) noong Hulyo 3, 1922.

Taong 1921, ang National University  (NU) ay naging unang pribadong kolehiyo sa Pilipinas na nagkaroon ng ROTC unit.

Noong 1936, binuhay ang Office of the Superintendent for ROTC Units sa ilalim ng Philippine Army (PA) upang pangasiwaan ang lahat ng ROTC  sa bansa.

Noong 1939, naglabas si Presidente Manuel L.  Quezon ng Executive Order No.  207 na ginawang obligasyon ang ROTC sa lahat ng kolehiyo at unibersidad na may 100 estudyante o higit pa

Nang sumiklab ang   World War II, ang mga kadete ng ROTC ay sumabak sa Battle of Bataan, ang ilan ay sumama sa United States Army Forces in the Far East (USAFE).  Ang ibang unit ay bumuo ng Hunters ROTC guerilla group.

Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Exe­cutive Order (EO) 207 noong Pebrero 8, 1967 at naglabas ng kautusan na gumawa sa ROTC na mandatory sa lahat ng kolehiyo at unibersidad na ang bilang ng mga lalaking estudyante ay 250 o higit pa. (May karugtong)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment