PAGKILALA SA ARAW NG MGA AMA

FATHERs DAY

(Ni Anet Vergel)

TUWING ikalawaang Linggo ng Mayo, ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Ina kung saan binibigyang pagkilala ang mga kabutihang nagawa ng mga “ilaw ng tahanan” sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak.

Ngayong ikatlong Linggo naman ng Hunyo, ipagdiriwang ang Araw ng mga Ama kung saan kailangang bigyan din sila ng pagkilala sa lahat ng sakripisyong kanilang ginagawa at pinagdaraanan para lang maitaguyod ang kaniyang asawa at mga anak.

Kung ang ina ang ilaw ng tahanan dahil ito ang nagbibigay liwanag at gumagabay sa kanyang pamilya tungo sa magandang buhay at kinabukasan, ang ama naman ang tumatayong “haligi ng tahanan” dahil ito ang  nagiging pundasyon at lakas ng pamilya sa pagharap sa lahat ng hagupit at lupit ng buhay maliban pa sa ito ang nagbibigay ng lakas tungo sa pagtahak sa landas ng kabutihan at magandang kinabukasan.

Ang ama ang nagiging sandalan ng kanyang asawa at mga anak lalo’t nangangailang ito ng proteksyon, pagkanlong mula sa panganib at mabibigat na suliranin.

Sa ama rin kumukuha ng lakas at gabay sa pagsuong ng mabibigat na problema at sila rin ang kinukuhanan ng karunungan dahil sa kanilang malalaking karanasan sa pagharap sa unos ng buhay.

Simula ng araw ng ama

Ang pagdiriwang ng araw ng ama ay nagsimula noong panahon sa pagitan ng pagbagsak ng Imperyong Roma at simula ng maagang Makabagong Europa. Ito ay ginaganap tuwing Marso 19, ang araw ng kapistahan ni San Jose na kinikilalang asawa ni Maria na ina ni Hesukristo para sa mga katoliko.

Ang pagdiriwang ay dinala sa Amerika at Latin America ng mga Kastila at Portuguese na hanggang ngayon ay ipinagdiriwang pa rin.

Nadala sa Pilipinas ang pagdiriwang ng araw ng ama panahong sinakop ng Espanya ang ating bansa.

Pagdiriwang sa Pilipinas

Base sa pinakahuling proklamasyon, ang araw ng ama ay hindi opisyal na walang pasok ang mga empleyado lalo na ang mga ama bagaman ito ay ipinagdiriwang na araw nila. Ang pagdiriwang ay ginagawa tuwing ikatlong Linggo ng Hunyo at ito ay impluwensiya sa Pilipinas ng mga Amerikano. Siyempre, base na rin sa proklamasyon noong 1988 ni dating Pangulong Corazon Aquino.

Ang pagdiriwang ng “Father’s Day” ay hindi lang para sa mga ama na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa kanilang asawa at mga anak subalit puwede rin ito sa mga nagnanais na magpaka-ama.

Ang isang ina ay puwede ring batiin ng “Happy Father’s Day” lalo na kapag single parent ito na siyang tumatayong ama at ina ng kanilang tahanan. Maraming ina sa ating bansa ang tumatayong ama sa kanilang mga anak  dahil tulad ng isang ama, nais rin nilang maibigay ang pagmamahal ng isang ama sa kanilang anak na hindi mahanap lalo na kung wala namang ama na puwedeng gumawa nito para sa bata.

Pagkakataong ama na, ina pa

DAHIL makabago na ang panahon, nagtutulungan ang ama at ina sa paghahanap buhay upang mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanilang pamilya.

Dati-rati, ang ama ang naghahanap buhay para makakain ng tatlong beses sa isang araw ang kanyang mga anak, makapag-aral ang mga bata sa maganda at pribadong paaralan at higit sa lahat ay maibigay ang nais na laruan, damit at iba pang bagay na nais ng kanilang mga anak, subalit ngayon, kahit pagod na ang katawan sa maghapon paghahanap buhay ay may pagkakataong ang haligi pa rin ng tahanan ang gumagawa ng mga gawaing pambahay sapagkat may trabaho ang ilaw ng tahanan at pagod na pagdating ng bahay.

Noong hindi pa makabago ang panahon, ang ama lang ang nagtratrabaho para sa kanyang pamilya at ang ina ang naiiwan sa bahay upang mag-alaga ng mga bata subalit ngayon na kapwa nagtratrabaho ang mga magulang ay nagtutulong ang ama at ina upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak.

Bukod pa ito sa ilang pagkakataon na ang ina ay nasa abroad upang magtrabaho habang ang ama bukod sa pagbabanat ng buto ay siya ring gumagawa ng gawaing bahay upang may mag-asikaso sa kanyang mga supling. Kaya naman sa madaling salita, siya ang haligi ng tahanan  na upang huwag mabuwag  ang pundasyon ng kanyang pamilya ay siyang naghahanap buhay rin katuwang ang ilaw ng tahanan, bukod pa sa siya ang nagdidisiplina sa kanyang mga anak, humuhubog ng ugali at karakter ng mga bata at gumagabay sa lahat upang maging matatag sa lahat ng usapin at aspeto ng buhay.

Sakripisyo ng ama

Hindi biro ang sakripisyo ng magulang para sa kanilang mga anak. Madalas ay buong araw sila nagpapakapagod sa trabaho para lang masustentuhan ang kanilang pamilya. Halimbawa na rito ang amang si Christopher, na kahit iisa lamang ang paa, ay patuloy na naglalako ng ice cream upang kumita para sa kaniyang pamilya.

Ating alamin ang kuwento ng isang ama na kahit na pinagsakluban ng kalangitan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap para sa kaniyang mga mahal sa buhay.

Sa mga Kristiyano at Katoliko, higit ang naging sakripisyo ng Ama sa langit dahil sa pagsusugo ng kanyang anak na si Hesukristo sa mundo upang iligtas sa kasalanan ang sanlibutan. Pinakamataas na pagkilala ang dapat ipaabot sa Amang nasa langit dahil sa pagbibigay ng buhay sa lahat ng tao at hayop sa lupa, tubig at himpapawid, sa paglikha ng sanlibutan at higit ang pangangalaga sa kanyang mga nilikha sa pang-araw-araw na gawain.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment