PAG-IYAK, NAGPAPATIBAY NG DAMDAMIN

PAG-IYAK-3

Mas maraming babae ang umiiyak kaysa lalaki

(Ni Edzer Lanuza / Ikatlong Labas)

NALILIKHA ang mga luha sa panahon ng emotional crying na may chemical composition kaiba sa ibang uri ng mga luha.  Nagtataglay ito ng maraming hormones prolactin, adrenocorticotropic hormone, at Leuenkephalin, at  elements potassium at  manganese.

Sinasabing ang layunin o pinagmumulan ng  pagluha ay bilang pagtugon sa  pagbabata ng sakit, hanggang sa mas kumplikado pa, kabilang ang non-verbal communication para matamo ang altruistic helping behavior mula sa iba.

Ang iba ay naglalahad na ang pag-iyak ay naghahatid ng ilang biochemical purposes, gaya ng pagpapaginhawa sa stress at para luminaw ang mga mata.

Ang pag-iyak ay pinaniniwalaang isang outlet o resulta ng pagsambulat ng intense emotional sensations, gaya ng matinding paghihirap, pagkabigla, o kaligayahan.

Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong umiiyak sa panahon ng masasayang mga sandali, gayundin sa mga napakasakit na mga pangyayari.

Noong 2017, sinuri ni Carlo Bellieni, Italian neonatologist at  bioethicist, ang weeping behavior, at napagtibay niyang karamihan sa mga hayop ay umiiyak, pero tanging mga tao lang ang may psychoemotional shedding of tears, kilala bilang “weeping”.

Ayon sa German Society of Ophthalmology, na naghambing sa iba’t ibang scientific studies sa pag-iyak, ang karaniwang babae ay umiiyak sa pagitan ng 30 at 64 times a year, at ang lalaki ay umiiyak sa pagitan ng 6 at 17 times a year.

Nagagawang umiyak ang mga lalaki sa pagitan ng dalawa hanggang apat na minuto,  at ang mga babae ay umiiyak nang hanggang anim na minuto.

Ang pag-iyak  ay nauuwi sa paghagulgol sa mga babae mula sa 65% kaso, kumpara sa mga kalalakihan na  6% lamang. Hanggang sumapit ang adolescence, walang pinagkaibang natagpuan sa mga kasarian.

Mas umiiyak ang mga babae kaysa mga lalaki  mula sa ilang mas mayayaman, mas demokratiko, at mas pambabaeng mga bansa. Ang “feminine” countries ay Sweden, Norway, Netherlands, Denmark at  Slovenia.

Mga Palatandaan ng Depresyon

-Kahirapan sa konsentrasyon, pag-aalala sa mga bagay, o paggawa ng mga desisyon

– Pakiramdam na pagod na pagod, o walang lakas.

– Nakakaramdam ng guilt, walang halaga o walang tutulong sa sarili.

– Mapag-alala sa maraming bagay, o walang pag-asa

– Kahirapan sa pagtulog o sobrang pagtutulog.

-Pagiging iritable o walang pahinga

-Walang kasiyahan sa mga bagay na dating ikinasisiya.

-Sobrang pagkain, o walang gana sa pagkain

-Hindi maipaliwanag na sakit, kirot o cramps.

-Problema sa panunaw na hindi nalulunasan ng mga gamot.

-Madalas na pagkabalisa o pagkabagabag.

-Suicidal thoughts o pag-iisip na saktan ang sarili.

Kung isa ka sa nakakaramdam ng mga sintomas ng depresyon, o may kakilala, makipag-usap sa eksperto o doctor tungkol sa karamdamang ito.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment