PAG-IYAK MAGANDA SA KALUSUGAN

CRYING MAN

Hindi Dapat Ikahiya

(Ni Edzer Lanuza / Unang Labas)

MARAMI sa atin ang isinilang sa lipunan kung saan ang pag-iyak ay iniiwasang maipakita sa publiko. Dahil di katanggap-tanggap, madalas itinatago ang pagluha.

Umiiyak tayo simula pagkasilang. Pero ngayong adults na, marami sa atin ang pilit nagtatago ng ating pag-iyak. Sa paniniwalang ang pag-iyak ay senyales ng kahinaan. O, ng isang bagay na ating ikinahihiya. Pero talaga bang ang pag-iyak ay dapat ikahiya? O, ang paglalabas ng luha ay aktuwal na nakapagpapalusog sa isang tao.

Ang good cry ay minsang iniuutos ng mga doctor. Sa katunayan, iminumungkahi ng psychologists na may hatid na kapinsalaan kung di tayo regular na iiyak.

“ Ang pag-iyak ay nagpapagana sa katawan sa isang malusog na paraan,” sabi ni Stephen Sideroff, Ph.D., clinical psychologist sa UCLA at director ng Raoul Wallenberg Institute of Ethics.

Ang pagluha ay sobrang  positibo, mainam na bagay. Gayundin ang mga bagay na nangyayari kapag nanonood tayo ng movie na humipo sa iyong puso kaya’t umiyak ka.

Sinabi si Sideroff,  “Ang prosesong ito ay ang pagbubukas sa iyong sarili sa isang bagay gaya ng isang lock at key.”

Malakas ang paniniwala ng mga Japanese sa health benefits ng pag-iyak, na dinadala nila ang kaalamang ito hanggang sa next level.

Sa ilang siyudad sa  Japan, may  “crying clubs” tinatawag na rui-katsu na ang ibig sabihin, literal na, “tear-seeking.”  Ang mga tao rito ay nagsasama-sama para magpakasawa sa good old-fashioned sobfests.

Para matulungan ang sariling dumaloy ang luha, nanonood ang participants ng tearjerkers. Ang pangunahing batayan? Inilalabas ng pagluha ang stress, na mabuti pagdating sa pananatili ng malusog na kaisipan.

Sa pananaliksik sa nasabing teorya, pinag-aralan ang iba’t ibang uri ng mga pag-iyak. Natuklasan na ang emotional tears ay nagtataglay ng higher levels ng stress hormones kaysa nagagawa ng basal (lubricating) o reflex tears (mula sa pagkapuwing).

Ang emotional tears ay nagtataglay din ng mas ­maraming mood-regulating ­manganese kaysa sa ibang uri nito. Pinahihigpit ng stress ang muscles at pinatatas ang tension.

Kaya kung umiiyak ka, nare-release ang ilan dito,” ayon pa kay Sideroff. “Binubuhay ng parasympathetic nervous system at pinanatili ang katawan sa  state of balance.”

Naniniwala rin si Sideroff na ang  “crying clubs” ay maaaring nagbibigay ng supportive, safe space para umiyak sa mga taong hirap ipakita ang kanilang emosyon dahil sa cultural o personal reasons.

Isang magandang ideya, ayon pa rito. Ang pag-iyak ng grupo ay nagpapatunay sa gawain at nagsasabing mabuti itong gawin. Para sa maraming tao, madali kang umiyak dito.

Mga babae, mas ­madalas umiiyak. May kinalaman din dito ang biology kung bakit nangyayari ito. Bagaman, mas maraming hormone prolactine sa katawan ng babae.

Ang prolactine ay hormone na nagsisimbuyo sa milk production,  daan sa pag-iyak.Ipinakita sa research na sa kaso ng sanggol na umiiyak, ang ­level ng  prolactine sa katawan ng babae ay nadadagdagan.

Sa panahon ng orgasm ang mga babae ay umiiyak nang mabilis kaysa mga lalaki dahil sa karurukan ng prolactine concentrations. Mas kaunti ang dami ng prolactine sa mga lalaki.

Mas maraming testosterone ang mga lalaki, na may impluwensya sa pagpipigil sa kanila para umiyak.Mas madalas umiyak ang mga lalaki kapag sila ay tumatanda, dahil sa pagbaba ng testosterone content sa kanilang katawan.

Kapag sumambulat ng iyak ang isang babae sa kanyang pagtatrabaho, iniisip ng mga taong hindi niya kayang hawakan ang kanyang tungkulin.

Mas madalas na ang pag-iyak ng mga babae ay nakikita bilang manipulasyon, habang siniseryoso ang pagluha sa mga lalaki.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment