PAG-IYAK HINDI SENYALES NG KAHINAAN

PAG-IYAK-2

(Ni Edzer Lanuza / Huling bahagi)

BAKIT mainam maglabas ng luha? Ang pag-iyak ay natural  res­ponse ng tao sa saklaw ng mga emosyon kabilang ang  kalungkutan, pamimighati, kaligayahan at kabiguan.

Pero di lamang ito ang mga benepisyo sa kalusugan ng pag-iyak. Hindi nga karaniwang umiyak, at inaasahan namang parehong umiiyak ang lalaki at babae.

Sa United States, umiiyak ang mga babae sa average na 3.5 times per month at ang mga lalaki, sa  average na 1.9 times a month.

Ang pag-iyak ay natural res­ponse rin sa irritants gaya ng alikabok na napupunta sa mga mata.

Kabutihan sa  pag-iyak

Tinatangka ng taong pigilin ang kanyang pag-iyak, senyales daw ito ng kahinaan. Pero iminungkahi ng siyensa na kung pipigilin ang pag-iyak, di mapapakinabangan ang hanay ng mga benepisyo nito.

Natuklasan ng mga mana­naliksik na ang pag-iyak ay may hatid na:

Soothing effect

Ang self-soothing ay nag-aayos ng kanilang sariling mga damdamin, nagpapakalma sa sarili, at nagbabawas nang pagkabalisa o pagkabagabag.

Noong 2014, natuklasang ang pag-iyak ay may  direct, self-soothing effect. Ipinaliwanag kung paano binubuhay ng pag-iyak ang  parasympathetic nervous system (PNS), tumutulong sa taong mag-relax.

Nakakakuha ng suporta mula sa iba

Ang pagluha ay nakakatulong para guminhawa  ang nararamdaman sa sarili, gayun­ding nakakakuha ito ng tulong mula sa mga taong nakapalibot sa paligid.

Lumabas sa pag-aaral, ang pag-iyak ay may pangunahing kalakip na pag-uugali, pamamahayag ng suporta mula sa ibang tao. Kilala ito bilang interpersonal or social benefit.

Nakakatulong para mapaginhawa ang sakit

Natuklasan sa research na karagdagan sa self-soothing, ang paglalaglag ng emotional tears ay naglalabas ng oxytocin at endorphins.

Sa nasabing chemicals, nagagawang makaramdam ng mabuti sa sarili. Napapaginhawa ang physical at emotional pain. Nasusulong din ang pakiramdam ng kagalingan.

Napapabuti ang mood

Ang pag-iyak ay nagtataas ng diwa ng iba at nakakaramdam ng kaginhawahan. Ang oxytocin at  endorphins ay tumutulong sa pagbuti ng mood. Kaya tinawag itong  “feel good” chemicals.

Naglalabas ng toxins at nagpapawi ng stress

Kapag umiyak ang isang tao, bilang pagtugon sa stress, ang kanilang mga luha ay naglalabas ng maraming stress hormones at iba pang chemicals.

Naniniwala ang mga researcher na ang pag-iyak ay nagbabawas ng levels ng mga chemicals sa katawan, nauuwi sa pagkabawas ng stress.

Tumutulong para makatulog

Sa isang pag-aaral noong 2015, natuklasan na ang pag­luha ay nakakatulong sa mga sanggol para makatulog nang mabuti. Inaalam pa kung ang pag-iyak  ay may  sleep-enhancing effect sa adults .

Bagaman, sinusundan ito ng pagpapakalma sa sarili, pagbuti ng pakiramdam, at  pain-relieving effects kaya nakakatulog agad ang tao matapos umiyak.

Panlaban sa bacteria

Tumutulong ang pag-iyak sa pagpatay sa bacteria at para mapanatiling malinis ang mga mata. Dahil ang mga luha ay nagtataglay ng fluid tinatawag na lysozyme.

Sa 2011 study, natuklasang ang lysozyme ay may powerful antimicrobial properties na maaaring makatulong sa pagbabawas sa panganib na makukuha sa  bioterror agents, tulad ng anthrax.

Nagpapabuti ng paningin

Ang basal tears, nailalabas sa tuwing kumukurap ang tao, ay nakakatulong sa pagpapanatiling mamasa-masa ng mga mata at naiiwasan ang pagkatuyot ng mucous membranes.

Ayon sa National Eye Ins­titute, ang lubricating effect ng basal tears ay nakakatulong sa tao para makakitang mabuti. Kapag natuyo ang membranes, lumalabo ang paningin.

Related posts

Leave a Comment