ONLINE SHOPPING

ONLINE SHOPPING-1

Disadvantages ng on line shopping

(Ni Edzer Lanuza / Ikalawang bahagi)

DAHIL nga sa mabilis na paglaki ng teknolohiya, lumipat ang mga business organization mula sa tradisyunal na paraan ng pagbebenta ng mga kalakal sa electronic method.

Gumagamit ang mga samahan ng pangangalakal ng Internet bilang pangunahing transportasyon sa pagsasagawa ng komersyal na mga transaksyon.

Subalit kung may mga pakinabang sa electronic commerce, nakakaengkuwentro rin tayo ng mga hindi maganda o kapinsalaan mula sa online shopping.

Ang online shopping ay isang uri ng electronic commerce na nagpapahintulot sa consumers na direktang bumili ng goods o services mula sa isang seller sa Internet gamit ang web browser.

May pagkakataong ang ibinibenta ay taliwas sa naka- advertised. Ang komunikasyon ay maaari ring maging mahirap sa online at madalas kailangan ng malaking pasensya at  determinasyon para masiyahan.

Sa local store kung saan nakakaharap ang mga emplo­yee, mas mabilis natutugunan ang mga problema. Mas madali rin ang pakikipag-ugnayan sa management sa local stores kaysa sa online.

Iba pang disadvantages sa  online shopping:

Ang online shoppers ay walang kakayahang masiyasat ng pisikal o  masubukan ang items na nais bilhin.

Minsan, ang online shoppers ay nawawalan ng karapatan o kakayahang makipag-negotiate sa presyo at sa paraan ng pagbabayad na matatagpuan sa local stores.

Isa pa sa mga problema sa online shopping ay ang mga item na nais ibalik, umaabot pa ng maraming linggo bago ito mapalitan.  Kadalasang suliranin ito sa pagbili ng mga regalo.

Madalas na hindi nakikilala ng online shoppers kung ang site na binibilhan ay legitimate retail store at kung ligtas ditong bumili.

Hindi rin bentahe ang restocking at  shipping costs na karaniwang may karagdagang kabayaran pa sa pagbabalik ng items mula sa shopper.

Walang nakakaharap na tao ang online shoppers para makausap nang mabuti tungkol sa problemang kinakaharap sa produktong binili.

Ang mga online shopper ay hindi nakakakuha ng benepisyo sa ilang seasonal statewide tax-free shopping events.

Delay sa delivery. Ang mahabang panahong itinatagal at kakulangan sa tamang  inventory management ay nag­reresulta nang pagkaantala sa shipment.

Bagaman sa tagal o haba ng pagpili, pagbili at pagbabayad sa isang online product ay di umaabot ng 15 minuto; ang delivery ng product sa customer ay nagtatagal ng  1-3 linggo.

Dahil sa kabiguang ito, nawawalan ng gana ang mga customer na mamili sa  online.

Kakulangan ng discounts sa online shops. Ang physical stores ay nag-aalok ng discounts sa customers at nakakaakit ito sa mga mamimili. Dahilan para mahirap sa e-tailers na makipagkumpitensya sa offline platforms.

Hindi mahihipo o mara­ramdaman ang  merchandise sa online shopping- Ang kawalan ng touch-feel-try ay isa pang problema para makita ang quality ng product na iniaalok.

Ang  online shopping ay hindi mabuti para sa mga damit na nais bilhin dahil hindi maisusukat ng customers kung kakasya ang mga ito sa kanila.

Kawalan ng close exami­nation sa online shopping. Nakabibili ang customer ng isang product nang hindi ito aktuwal na nakikita. Maaaring naiki-click at nabili ang pro­duct na di talaga kailangan.

Ang electronic images ng isang produkto ay kadalasang nakapanlilinlang. Ang kulay,  hitsura sa katotohanan  ay maaaring hindi  match dahil sa electronic images.

Mga panloloko sa online shopping

Minsan,  naglalaho mismo ang shopping site. Ang online payments ay di gaanong ligtas. Kaya dapat bigyan ng atensyon ng e-marketers at retailers ang ganitong isyu para sa paglaki ng  e-commerce.

Tumataas ang rate ng cyber crimes at nagagamit sa mali ang credit card details at bank details ng mga customer resulta ng paglaki ng privacy issues.

Kailangang maging maingat ang mga customer sa paglalantad sa kanilang personal na mga impormasyon. May ilan sa mga e-tailer ang unreliable.

Bagaman ang disadvantages ng online shopping ay di nakakasagabal sa pagsulong nito. Nakakatulong ang online shopping sa mga negosyo para maka- recover sa recession.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment