ONLINE SHOPPING MABUTI AT MASAMANG DULOT

ONLINE SHOPPING-4

(Ni Edzer Lanuza / Unang labas)

ANG online shopping ay isang uri ng electronic commerce na nagpapahintulot sa consumers para direktang makabili (ng goods o services) mula sa seller gamit ang web browser sa Internet.

Paninda ang ibig sabihin ng ‘goods’ o items na binibili gaya ng mga pagkain, damit, laruan, furniture, at tooth-paste. Ang services ay ‘actions’ tulad ng haircuts, medical check-ups, mail delivery, car repair, at teaching.

Nakakatagpo ang mga mamimili ng nagugustuhan niyang produkto sa direktang pagbisita sa website ng retailer o, sa paghahanap ng alternative vendors gamit ang search engine.

May iba’t ibang display ang mga available na produkto, bagaman minsan ay pare-pareho, magkakaiba naman ang presyo mula sa sari-saring mga e-retailer.

Simula 2016, nakapamimili na ang customers sa shop online gamit ang iba’t ibang computers at devices, ka-bilang ang desktop computers, laptops, tablet computers at smartphones.

Pinupukaw ng online shop ang physical analogy sa pagbili ng products o services sa karaniwang store ng retail-er o shopping center; ang proseso ay tinatawag na business-to-consumer (B2C) online shopping.

Kapag ang isang online store ay nagbebenta  sa iba pang tindahan o businesses, tinatawag ang prosesong ito bilang business-to-business (B2B) online shopping.

Makikita ng customer ang hanay ng mga produkto at serbisyo ng bahay-kalakal, maging ang photos o images na ibinebenta.  Kasama rito ang mga impormasyon tungkol sa detalye, itinatampok nito at presyo.

Ang online stores ay makikita ng mga mamimili sa “search” features sa kanilang paghahanap ng specific mod-els, brands o items. Kailangang may access sa Internet ang isang online customer.

Kailangan ding may wastong pamamaraan sa pagbabayad para makumpleto ang transaksyon ng isang online customer gaya ng credit card, Interac-enabled debit card, o service tulad ng PayPal.

Sa physical products (hal., paperback books o clothes), ipinapadala ng e-tailer ang products sa customer;  sa digital products, tulad ng digital audio files ng songs o, software,ipinapadala ng e-tailer ang file sa customer sa pamamagitan ng Internet.

Ang pinakamalalaki mula sa nasabing online retailing corporations sa buong mundo ay ang  Alibaba, Ama-zon.com, at eBay.

Isa ngang great resource ang Internet para sa shoppers na naghahanap ng pagpipiliang mga produkto na kanil-ang nais bilhin at isang magandang paraan para makatipid.

Pero ang online stores ay highly competitive, hindi lang sa kanilang kakumpitensyang online stores, gayundin sa may existing buildings o shops bilang competitors.

Bagaman, ang price-comparison websites ang nagpapagaang sa paghahanap at nakakatulong na mapat-nubayan ang shoppers sa online stores na may best reputations sa naka-post na reviews mula sa ibang shop-pers.

KABUTIHANG DULOT NG ONLINE SELLING

Bentahe ang point-of-sale advantages kabilang ang mga tindahang nag-aalok ng  no shipping charges at free ship-to-store options. Marami sa online stores ay di nagpapasa ng sales tax (maliban sa mandato ng bansa) sa customers.

Kaya dagdag itong  mahalagang katipiran para sa mga shopper na madalas mamili sa pamamagitan ng online.

Ang iba pang mabuting maidudulot ng online selling ay kinabibilangan ng:

-Ang tindahan ay halos hindi nagsasara.

-Makapamimili ang shoppers sa kanilang shop kahit nakasuot ng pajamas.

-Nakakatipid ang online shoppers ng pagod, gas, o pamasahe. Wala ring problema sa parking ng kanilang mga sasakyan.

-Ang online shoppers ay bihirang makaharap ng agresibong salespeople.

-Walang nakakairitang mga tao o siksikang kapaligiran.

-Hindi naghihintay ng matagal ang online shoppers sa mahahabang mga pila para sa pagbabayad ng kanilang mga pinamili.

-Marami sa online retailers ang pumapayag sa shoppers na mag- post ng reviews tungkol sa kanilang mga produkto na binili.

-Marami ring pagpipilian sa pamimili ng bagong mga produkto.

-Ang online sales representatives ay karaniwang nakakatanggap ng  mas maraming intensive product training kaysa naroroon sa local stores.

-Mas madalas na flexible ang online sales representatives sa pagbibigay ng  coupons, pagbibigay ng tawad sa presyo ng buyer, free items at  minsa’y walang extra charge. (May karugtong)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment