MILLENNIALS

millennials

(Ni Edzer Lanuza /Unang bahagi)

KUNG ikaw ay nasa 40’s, 50’s, o lampas pa sa mga edad na ito, pinatatawad ka na kung hindi mo alam ang kahulugan ng mga salitang gaya ng “bae,” “petmalu,” o “mumshie.”

At kung gusto mong makipag-usap sa mga millennial, kailangang intindihin mo, unawain at matutunan ang kanilang mga sinasabi sa sarili nilang panahon.

Pero sandali, ano nga ba ang tinatawag na millennials? Ang millennial ay kilala rin sa tawag na ‘Generation Y’ o ‘Gen Y’, na pangkat ng demograpiko kasunod ng ‘Generation X’ at sinusundan ng ‘Generation Z.’

Ginamit ng mga researcher at popular media ang early 1980’s bilang starting birth years at ang mid-1990s hanggang early 2000s bilang ending birth years.

Ang authors na sina William Strauss at Neil Howe ang pinagmulan ng katawagan sa millennials. Nilikha nila ang term na ito noong 1987, kung saan isinilang ang mga bata sa taon1982.

Samantalang ang media naman ang unang kumilala sa kanilang   koneksyon sa papalapit  na new millennium bilang high school graduating class ng 2000.

Ang millennials ay tumutukoy din sa “echo boomers” dahil sa malaking pagdaluyong ng birth rates sa taon 1980s at 1990s, at dahil ang mga millennial ay karaniwang mga anak ng baby boomers.

Iba-iba ang mga katangian ng millennials sa mula sa magkakaibang rehiyon at iba’t ibang indibidwal at sa nararanasang magkakaibang  social at  economic conditions  ng grupo.

Ngayong  2019, itinakda ng Pew Research Center ang  millennials bilang  isinilang mula 1981 hanggang 1996, pinili ang mga petsang ito para sa  pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunang kadahilanan.

Ayon sa Department of Psychology of Education, naniniwala silang ang mga miyembro ng Generation Y ay digital natives, dahil lumaki silang nakararanas at natutunan ang digital technology.

Hinango sa panahong ito ang ‘digital natives’ dahil ang henerasyong ito ay ‘native speakers ng digital language ng mga computer, video games at internet’.

Sa henerasyong tuma¬gal ng 20 years, ang mas nakatatandang miyembro nito ay gumamit ng kombinasyon ng face-to-face communication o harapang pag-uusap at computer mediated communication.

Habang ang nakababatang miyembro ay guma¬mit lamang ng electronic at digital technologies para sa kanilang mga interpersonal communication.

Sa teorya, ang predic¬ted millennials ay mas nagiging ‘civic-minded’ G.I. Generation na may strong sense of community sa local at global.

May pitong pangunahing mga katangiang makikita sa pangkat ng Millennial: ito ang special, sheltered, confident, team-oriented, conventional, pressured, at achieving.

Mga Katangian ng Isang Millennial

Ang millennials ay inilalarawan sa magkakaibang paraan. Sa negative side, sila raw ay mga tamad, narcissistic (may sobrang o erotic interest sa sarili at sa physical appearance ng iba), at palipat-lipat ng trabaho.

Sila rin ay napamihasa sa layaw, may pagka –delusional (may maling akala, kahibangan, kalokohan).  Bagaman, ang millennials ay mabilis maka- adapt sa mundong may mabilis na nagbabagong teknolohiya.

Inilalarawan din sila sa mga positibong paraan. Karaniwan silang mas open-minded, at mas supportive sa gay rights at equal rights sa minorities.

Ang iba pang positives adjectives sa paglalarawan sa kanila ay kinabibilangan ng confident, self-expressive, liberal, upbeat at receptive sa bagong ideas at mga paraan ng pamumuhay.

Bagaman, nakikita silang mas liberal kaysa sa iba, ilan sa millennials ay umaalma sa kalakaran o bagong takbo ng panahon. Karagdagan pa rito, sinasabi ring mas kakaunti sa henerasyong ito ang mahilig sa sex.

Samantala, narito pa ang ilang mga lengguwahe ng millennials: werpa (power), praning (crazy), taratitat (talkative person), charot (joke), tsekot (car), chika (talk),  jowa (boyfriend/partner) at  wafu/wafa (handsome/beautiful).

Related posts

Leave a Comment