MGA DAPAT GAWIN MATAPOS ANG LINDOL 

AFTER EARTHQUAKE.jpg

(Ni Edzer Lanuza /Huling labas) 

BAGAMAN hindi na bago ang Pilipinas sa mga pagyanig dulot ng lindol ay nararapat pa rin ang paulit-ulit na drill o pagsasanay at mga paalala lalo pa’t marami ang nakalilimot sa mga dapat gawin sa oras na tumama ang lindol at matapos ito.

Sa kasaysayan ng lindol sa Pilipinas, kabilang sa mga hindi malilimutang kaganapan ang Casiguran earthquake na tumama noong August 2, 1968.

268 ang iniulat na namatay rito at 261 naman ang nasugatan. Ito rin ang dahilan ng pagguho ng Ruby Tower sa Binondo, Maynila.

Nagdulot rin ang 7.3 magnitude na lindol sa Casigu­ran ng malawakang landslide at tsunami sa bahagi ng nasabing lalawigan,

This 7.3-magnitude earth­­quake killed a total of 270 people and also caused massive landslides and tsunami in Casiguran,

Madaling araw nang maganap ang Casiguran quake kaya halos lahat ng mga biktima ay nasa kahimbingan ng pagtulog.

Ito ang sinasabing dahilan kaya halos naubos manga­matay ang mga residente sa Ruby Tower na isang commercial/residential 6-storey building. Nakatayo ang gusali sa T. Alonso at Doroteo Jose Sts. sa Sta. Cruz, Maynila.

Sa tindi ng pinsala, halos nawasak ang buong gusali.

At bilang alaala sa mga nasawi sa Ruby Tower na ka­ramihan ay Filipino-Chinese, isang memorial tower ang itinayo noong 1974 sa loob ng Manila Chinese Cemetery.

Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismo­logy ay may payo sa publiko kung ano ang mga dapat gawin sa sandali ng lindol:

Kung inabutan ng lindol sa isang lumang gusali, maglakad nang mabilis at ha­napin ang pinakaligtas na daan.

Lumabas nang matiwasay at maayos nang hindi nag-uunahan.

Gumamit ng hagdan sa pagbaba. Huwag gumamit ng elevator.

Suriin ang sarili at ang iba sa mga pinsala.

Maliban kung nanganga­ilangan ng kagyat na tulong:

Huwag gamitin ang linya ng inyong telepono upang tumawag sa mga kamag-anak at

kaibigan. Ang mga linya ng telepono ay kailangan ng mga maykapangyarihan para sa madaliang pagkalap at pagsasalin ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad na naganap.

Huwag gamitin ang inyong sasakyan upang magmaneho at magmasid sa mga napinsalang lugar. Kailangan ang maluwag na kalsada para sa mabilis na operasyon ng mga taong magliligtas at magbibigay tulong sa mga taong napinsala.

Tumulong na pababain ang bilang ng mga taong na­pinsala.

Huwag pumasok sa mga gusaling may nasirang bahagi. Maaaring matuluyan ang pagkaguho o

pagbagsak ng mga ito kapag dumating ang malalakas na “aftershock”.

Makinig at mangalap ng balita at mga instruksyon ga­ling sa mga awtoridad tungkol sa mga paraan ng pag-iwas sa mga sakuna sa pamamagitan ng pakikinig sa mga de bater­yang transistor.

Sumunod sa mga reglamentong pangkaligtasan.

Siyasatin ang kapaligiran.

Linisin ang mga lumigwak o natapong nakalalason at madaling magliyab na mga kemikal upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ‘di kanais-nais na pangyayari at pagdami pa ng mga mapipinsala. Alamin ang posibilidad ng pagkakaroon ng sunog at agad na kontrolin

at supilin ito.

Siyasatin ang linya ng tubig at kuryente. Tingnan kung nagkaroon ng diperensya o sira ang mga ito.

Kung inaakalang nagkaroon ng sira, patayin ang pinaka-linya ng tubig o kuryente.

Kung kinakailangang lisanin ang tahanan, mag-iwan ng mensahe kung saan nakasaad ang lugar na patutu­nguhan.

Dalhin ninyo ang “gamit pangkaligtasan pang lindol”, na naglalaman ng mahalagang bagay para sa inyong proteksyon at kaginhawaan.

Tandaan, maging handa sa anomang kalamidad at iwasan ang mag-panic upang mailigtas ang sarili at makapag­ligtas din ng kapwa.

(Mga impormasyon mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology at Bureau of Fire Protection)

Related posts

Leave a Comment