MASAMANG EPEKTO NANG PAG-INOM NG ALAK

ALAK

(Ni ANET VERGEL)

SINASABING nakabubuti rin sa katawan ang katamtamang pag-inom ng alak dahil maraming sakit na posibleng ­maramdaman ng katawan ang napipigilan nito.

Subalit kapag labis na sa itinakdang dami ng alkohol sa katawan, posibleng hindi na maganda ang epekto nang pag-inom ng alak.

Ayon sa mga manggagamit, ang  labis na pag-iinom ng alak ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ­ating katawan at maging sa ating isipan. Ito ay posibleng mauwi sa mild hanggang life threatening na sakit gaya ng mga sumusunod

Emphysema. Ang baga o lungs ay ­nangangailangan maging elastic at ­flexible upang tayo ay makahinga ng maayos. Ngunit ang ­paninigarilyo ay maaring magdulot ng pagkasira ng ating lungs na magbibigay-dahilan upang masira ang pagiging elastic nito. Ito ay posibleng maging sanhi ng emphysema na kung saan tayo ay nahihirapan huminga. Ayon sa tala ng PDRHealth, ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi sa lahat ng kaso ng emphysema.

Lung Cancer. Ang labis na paninigarilyo ang pangunahing dahilan ng lung cancer, kasama na rito ang mga first-hand smoker at second-hand smoker. Ang mga second-hand smoke ay maaaring magtagal pa ng ilang oras loob sa isang kwarto kahit ang wala na doon ang smoker.

Erectile dysfunction. Maaa-ring magkaroon ng erectile dysfunction ang isang lalaki kung siya ay malakas manigarilyo at uminom ng alak, Upang makamit ang tamang erection, nararapat din na maayos ang daloy ng dugo patungo sa kanyang penis.

Kulubot sa noo at mukha. Ang ating balat o skin ay binubuo ng mga elastin at collagen fiber. Ang nicotine at iba pang harmful chemicals ay nakakasira ng collagen at elastin na nagdudulot upang magkaroon ng premature wrinkling. ito ay maaaring makaapekto sa ating katawan pati na rin sa ating mukha at braso

High Blood Pressure o pagtaas ng presyon. Ang madalas na pag-inom at pani-nigarilyo ay maaaring maging sanhi upang magkaroon tayo ng high blood pressure. Kapag ito ay hindi naagapan posibleng ito ay mauwi sa mas malalang sakit gaya ng atake sa puso, pagkasira ng kidney, stroke, vision lost at congestive heart failure.

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga nabanggit na sakit, dapat na iwasan ang sobrang pag-inom ng alak.

Ang pangunahing dahilan nang pagtataas ng pamahalaan ng  presyo ng buwis sa alak ay upang hindi na makabili ang marami subalit tila balewala ito sa mga lulong na.

Bukod sa mga sakit na posibleng idulot ng sobrang pag-inom ng alak, malaki rin ang posibilidad na may iba pang problemang kaakibat ito.

UMAAKIT NG ­DISGRASYA

Kapag ang isang tao ay lasing o pinasukan na ng ­sobrang alkohol ang katawan at utak, malaki ang epekto nito sa kanyang kakayahang magdesisyon. Kaya naman nagkakagawa ng pagkakamali na kapag nawala ang kalasi-ngan ay malaki ang pagsisisi.

Isang halimbawa ay ang kakayahang magmaneho kung kaya’t nagkakaroon ng disgrasya na pangunahing sanhi ng aksidente at kamatayan sa Pilipinas.

Maaari ring mapaaway ang mga lasing na pwede ring magbigay-daan sa aksidente. Importante rin, ang kalasi-ngan ay maaaring magdulot sa high-risk sexual behavior dahil ­inaalis nito ay hiya o inhibisyon sa mga tao.

Habang lasing, sira rin ang kakahayan na balansehin ang katawan. Maaaring matumba, madapa, matapilok, o makaranas ng iba’t ibang aksidente habang lasing.

NAKAKASIRA NG PAMILYA, BUHAY

Disgraya nga ang hatid ng sobrang pag-inom ng alak kaya’t maituturing ding disgraya sa ngalan ng pamilya at buhay ng manginginom.

Sa paglalasing lalo na kapag naging adik na sa alak, nauubos ang panahon sa pag-iinom sa halip na sa pag-aaral, trabaho o kapaki-pakinabang na gawain na hindi lang sarili ang makakakuha ng benepisyo subalit maging ang pamilya at lipunan.

Kaya naman, dapat ay hindi magpaalipin sa alak. Walang masama kung uminom subalit dapat ay katamtaman lang tulad nang pag-inom ng isang boteng beer o isang basong alak sa loob ng isang araw.

Subalit kapag sobra na at nauuwi na sa pagiging adik sa alak o alcoholic na ang pag-inom nararapat lang na kumonsulta na sa manggagamot. Hindi dapat mag-atubiling humingi ng tulong sa doktor sapagkat malaki ang maitutulong nito upang mapigilang maging sugapa sa alak.

Maisip sana ng taong palainom ng alak na hindi lang buhay niya ang kanyang sinisira sa sobrang pag-inom ng alak subalit maging ang buhay ng kanyang pamilya at mga kaanak na nasasangkot sa ­kanyang maling desisyon kapag nasa impluwensiya na ng alak.

Related posts

Leave a Comment