MAS PINIPILI NG MILLENNIAL MEN ANG TUMIRA SA MGA MAGULANG

MILLENNIAL MEN

(Ni Edzer Lanuza / Huling labas)

MARAMI sa mga lalaking mula sa millennial generation ang mas pumipiling manirahan kasama ang kanilang mga magulang, kumpara sa nakaraang mga henerasyon.

Ayon sa pananaliksik ng J.P. Morgan., leading global financial services firm, natuklasan nila na ang millennial ay umabot na sa life-cycle milestones o una pa sa mga henerasyon.

May pagkakaiba sila sa pag-uugali, kumpara sa ‘Baby Boomers’ at ‘Gen X’ers.’  Mas maliwanag kaysa middle millennial men (isinilang sa pagitan ng 1986 at 1990) at mas malalim sa late millennials (isinilang noong 1991 hanggang 1995).

Ang “early” at “middle” millennial men na isinilang sa pagitan ng 1986 at 1995 ay mas pumipiling mamuhay kasama ang kanilang mga magulang dahil sa iba’t ibang kadahilanan.

Samantalang 12.7% ng millennials ay namumuhay kasama ng kanilang mga ina. Sa pangkalahatan, mahigit 14 milyon ng “early” at “middle” millennials ay nakatira sa kanilang mga ina.

Ibig sabihin, 14.3 mil­yong nasa sapat na gulang (babae at lalaki) umiedad 23 at 27 ang nakatira sa kanilang mga ina. Hindi malayo sa bilang ng mga batang mababa sa 5, na nakakapit sa magulang.

Sa ulat ni Clark University Psychology Professor Jeffrey Arnett sa Yahoo Finance,  sinabi nito na ang pangunahing dahilan sa pagtigil sa kanilang mga magulang ay hindi pa sila nag-aasawa at ang ikalawa ay nag-aaral pa sila.

Ang mahabang pag-aaral ay nangangahulugan ng delay kung saan ang mga lalaki ay nagtatrabaho ng full time at kumikita ng sapat para makapamuhay sa kanilang mga sarili.

Mas maraming taon itinatalaga ang isang tao sa edukasyon, lalo na sa higher education, ay nangangahulugan ding mas marami silang pagkakautang.

Millennial men, mas maraming oras sa paglilibang

Sa iba pang pag-aaral, ang early millennial men, may edad 21 hanggang 30, ay nagpapakita ng malawak na pagdalisdis sa oras ng trabaho sa nakaraang 15 taon kaysa sa mas nakatatandang lalaki o babae.

Ang dahilan ay ang kanilang sobrang pagkahuma­ling sa video games at iba pang recreational computer activities.

Sa pag-aaral na isinagawa sa labor data ng Bureau of Labor Statistics’ American Time Use Survey, natuklasang tumaas ang bilang ng millennial men na may malayang oras o naglilibang.

Umaabot sa 132 oras ang panahong wala silang ginagawa.  O, ang ikatlong bahagi ng kanilang mga sandali ay itinatalaga nila sa “gaming at iba pang computer leisure activities.

Ang millennials ay tech-savvy

Ang Generation Y ay lumaking kasama ng teknolohiya. Umaasa sila rito para magawang mabuti ang kanilang mga trabaho. Armado ng smartphones, laptops, at iba pang gadgets, ito ang henerasyong okupado 24/7.

Mas gusto nilang makipag- communicate sa pamamagitan ng email, text messaging, at anomang uri ng social media platform (Twitter, Instagram) sa kanilang mga kaibigan.

Ang henerasyong ito ay tila hindi kayang mabuhay sa daigdig nang walang internet o cellular phones.

Base sa analysis ng Pew Research Center data, (92%) millennials ang may sariling smartphones, kumpara sa 85%  Gen X’ers (edad 38 hanggang 53), 67% baby boomers (edad 54 hanggang 72) at 30 porsiyento silent generation (edad 73 hanggang 90).

Pinakamarami sa millennials (85%) ang gumagamit ng social media. Mas malawak ang shares ng millennials sa bagong platforms tulad ng Instagram (52%) at Snapchat (47%) kaysa mas naunang henerasyon.

Related posts

Leave a Comment