FOOT-IN-MOUTH SYNDROME (1)

(Ni Edzer Lanuza / Unang Labas)

Ingat sa pagbitiw ng salita

ANG hand-foot-and-mouth disease ay isang mild, contagious viral infection karaniwan sa young children. Inilalarawan ito ng pagsusugat sa bibig at pantal sa mga kamay at paa.

Pero iba naman ang tinatawag na Foot-in-Mouth Syndrome.  Paglalarawan ito sa mga taong sa palagay nila magaganda ang kanilang sinasabi sa lahat ng oras.

Ang  tactless people ay matatagpuan kahit saan, hindi ka makakalayo sa kanila. Bakit nga ba may mga taong tila kulang sa social skills o talagang likas na bastos.

Bakit gusto nilang maging imbi sa iba? Ano ang mapapala nila? Madalas ang mga bastos, arogante at taklesa ay maraming saligan ng mga isyu.

Ang mga taong talagang masasaya at kontento sa kanilang mga buhay ay di nagpapakita ng negativity sa iba sa isang regular na batayan.

Kapag ang sinoman ay di marunong makitungo o  walang pakundangan, maipagpapalagay mong sila ay  dysfunctional sa kanilang sarili o sa ibang level.

Kung isa ka sa kanila, basahin at tandaan ang mga payong ito kung paano ka magiging mas kawili-wiling tao sa iba:

Mag-isip muna bago magsalita. Ang kauna-unahang cardinal rule ay i- develop ang ganitong habit kung gusto mong palaging magmukhang naka-poise sa lahat ng oras.

Taliwas sa paniniwala ng marami, ang matagal na pagsagot ay hindi naman masama, lalo pa at kung ang sasabihin ay nangangailangan ng utak o suhestyon.

Halimbawa, kapag sinabi ng kaibigan mo kung pogi ba siya, sabihin mo ang gaya nito na, “Hindi mahalaga ang hitsura.”

Minsan, kailangang ala­min mo rin kung ano ang gustong marinig ng ibang tao. May mga sandali na ang katotohanan ay wala namang magagawa para sa kanila.

Tigilan ang pagiging pa­bigla-bigla. Ito ay nangangahulugang kailangang tumang­gi ka sa paggawa ng mga konklusyon para sa ibang tao.

Kahit na importante, hindi mo dapat sabihin ang unang pumasok sa iyong isipan. Kung may opinyon kang makakasama sa kanya, itago nalang ito sa iyong sarili.

Kung ang pagiging marahas sa pagsasalita ay magiging makatwiran, ikunsidera rin ang pagsasabi ng ibang bagay na magpapaiwas sa pag-aaway.

Bigyan ng halaga ang sarili. Ang pagbibigay ng suhestyon na gagabay sa isang taong nahahapis sa isang tamang direksyon ay makabubuti kahit kaninoman.

Huwag tangkaing gawing responsibildidad ang pag-aayos ng problema ng iba, maliban sa mapaninindigan mo ito. Di ka eksperto sa lahat ng mga bagay.

Nagkalat ang mga taong walang pakundangan

Makikita sila kahit saan, hindi mo sila maiiwasan. Ang  mga bastos, arogante, o walang pakialam na mga tao ay maaa­ring may mga pinagdadaanan.

Ang mga taong talagang masasaya, kontento, at nasisiyahan sa kung ano’ng mayroon sila sa buhay ay di nagpapakita ng pagiging negatibo sa iba. May Karugtong

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment