‘ENDO LORDS’ SAKIM SA TUBO

(Ni Nelson S. Badilla / Ikatlong bahagi)

ALAM ng mga negos­yante na sila ay kailangang tumubo sa kanilang negosyo upang mabuhay sila at magpatuloy ang kanilang negosyo.

Alam din nila na ang kita sa negosyo ay nakabatay sa u­­ri ng negosyo at diskarte sa pagpapatakbo sa negosyo.

Sa akademya, ang turo ng mga instraktor at propesor sa negosyo ay kadalasang ganid sa pera na mga negos­yante ay nag-iisip kung paano makaka­kabig ng “pinakamalaking tubo” sa bawat “fiscal period.”

Hindi nakapagtataka kung aakusahan ng mga militanteng organisasyon ng mga manggagawa ang mga kapita­lista, sa pangkalahatan at “end of contract lords” sa partikular, na pawang sakim sa tubo, sapagkat naniniwala naman ang lahat na palaging tubo o kita ang nagpapataba sa isip at damdamin ng mga kapitalista.

“Endo lords” bistado

Ang mahigpit na pagtutol ng mga kapitalistang nagpapakitang sila ang “lords” ng “end of contract” o kontraktuwa­lisasyon ay panibagong ebidensyang magpapatunay na sakim at ganid ang mga kapita­lista sa tubo, ratsada ni Renato Magtubo, pangulo ng Partido Manggagawa (PM).

Sa kalatas ng PM, ganito ang inihayag ni Magtubo: “The demand of employers’ groups for a veto of the security of te­nure bill exposes the raw greed of the capitalist class.”

Hindi ipinaliwanag nang husto ng lider-manggagawa ang opisyal na pananaw ng PM.

Ngunit, ang lalim ng kanyang binanggit ay matutunton sa napakayamang karanasan ng mga manggagawa sa pagiging kontraktuwal o pagtatrabaho nang hindi umaabot sa anim na buwan sa kani-kanilang kompanya.

Sa kontraktuwalisasyon, karamihan ay wala sa minimum ang bayad sa pagtatrabaho sa manggagawa na itinakda ng Regional Wage and Productivity Board (RWPB) ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Kung P400 kada araw ang sahod, hindi aabot dito ang aktuwal na tinatanggap ng mga manggagawa.

Wala na nga sa minimum, hindi pa sila nakakakuha ng mga benepisyo mula sa Social Security System (SSS), Phi­lippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), Pag-Ibig at iba pang ahensiya na pansiguro sapagkat kadalasan ay hindi naman kinakaltasan ang kanilang sahod upang sa kalauna’y mayroong matanggap na benepisyo tulad ng diskuwento sa ospital kapag kasapi ng PhilHealth.

Pinagtibay ni Leody de Guzman, pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), ang nanlilimahid na napakahabang karanasan ng mga manggagawa sa kontraktuwalisasyon.

Ani De Guzman, ang nakasalang na mungkahing batas para sa security of te­nure ng mga manggagawa sa kanilang trabaho ay wala talagang layuning wasakin ang kontraktuwalisasyon sa Pilipinas, ngunit tinututulan pa ng mga kapita­listang Pilipino at dayuhan, sapagkat hangad nilang manatili ang sistemang nagpapayaman sa mga kapita­lista nang husto bunga ng labis-labis na tubong kinakabig nila sa kanilang mga negosyo.

Ebidensya kontra-manggagawa malakas

Lahat ng mga organisas­yon ng mga manggagawa na nakausap ng manunulat na ito ay tinitiyak na malakas, matibay at sobra-sobra ang mga katibayang magsasabing pinagkakitaan nang husto ng mga kapitalista ang mga manggagawa gamit ang konsepto ng kontraktuwalisasyon.

Nagagawa ito, ayon sa pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) na si Leody de Guzman, sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng “just share of production” sa mga manggagawa.

Dahil kontraktuwal ang mga manggagawa, “walang unyon, walang collective bargaining agreement (CBA) at pwedeng palitan ang mga manggagawang hindi magpapakita ng kayod-kalabaw na pagtatrabaho,” paliwanag ni De Guzman.

Sa dulo, siguradong napakalaki ng kinikita ng mga kapitalista dulot ng kontraktuwalisasyon.

Ani Magtubo, ito ang pa­ngunahing dahilan kung bakit tahasang tinututulan ng mga kapitalista ang mungkahing Security of Tenure at End of Endo Act of 2018 hanggang sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“[T]heir (capitalists) wan­ton desire to maintain the abusive system of contractua­lization. As it stands now, the security of tenure bill is already watered down but capitalists are not satisfied and want it totally killed,” giit ni Magtubo. (Itutuloy)

Related posts

Leave a Comment