CIGARETTE SMOKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH 

smoking

SA mga kaha ng sigaril­yo ay may babala hinggil sa paninigarilyo.

May larawan din ito ng isang maysakit bunga ng paghitit ng yosi. Nakabuyangyang ang babala:

Ang paninigarilyo ay sanhi ng sakit.

Isa itong hamon at panawagan na bawal ngunit likas sa iba na tikman pa rin ang panganib dahil sa udyok ng hindi matanggihang satispaksyon.

Ang paninigarilyo, sa iba ay bisyo, pang-alis ng agam-agam, pamawi sa pagkabalisa at pantaboy sa tensyon.

Iba’t iba ang pananaw at rason kung bakit naninigarilyo ang tao ngunit ang hindi isinasaalang-alang ay ang masamang epekto nito sa kalusugan at kalikasan.

Ipinagbabawal na ang paninigarilyo sa pampubliko at matataong lugar lalo’t sa mga kulob o walang maayos na bentilasyon.

Nagpalabas na ang pamahalaan ng Executive Order No. 26 na kinapapalooban ng Clean Air Act of 1999 at Tobacco Regulation Act, natural nagpapatupad ng pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar.

Kasama rin sa kautusan ang advertising promotion, sponsorship at restriksyon sa pagbebenta ng sigarilyo.

Gayunman, marami ang hindi pa rin sumusunod.

Ang pagsuway ay indikasyon ng kawalan ng disiplina at pagbabalewala sa masamang epekto ng yosi.

May mga nilalang na matigas ang ulo at saka makikita ang hindi magandang resulta kung dinapuan na sila ng sakit na sanhi ng paghithit ng yosi.

Naturalesa ng persepsyon ng iba.

Kahit ulit-ulitin ang hayag nang kahihinatnan ay wala pa ring epekto dahil ang kasalukuyang pasuwabe ang basehan nila.

Anila nga, namamatay rin ang hindi naninigarilyo.

Pabibo lang nila iyon dahil hindi rin nila kayang suwayin ang sabi nga ay kaway ng paglalaway.

Nariyan naman ang kendi.

Kaso, hiram lang daw ang buhay kaya pag isinoli ay laspag na.

Lung cancer ang posibleng sakit na dala ng paninigarilyo. May epekto ito sa pag-iisip, sanhi ng katarata, paninilaw ng mata.

Apektado rin nito ang panlasa, paninilaw at pagkasira ng ngipin.

Sa pagsasaliksik, napag-alaman na ang nicotine na taglay ng sigarilyo ay nagpapalakas ng enerhiya at kapag wala na ang epekto ay napapagod na ang utak ng nanini­garilyo at sisidhi  uli ang pagnanais na magpausok ang nguso.

Kaya raw mahirap itapon ang nakasanayan at nakagawian.

Ngunit may solusyon kung gustong gumawa ng aks­yon.

Kailangang isaalang-alang ang epekto nito sa hindi nagyoyosi ngunit nakalalanghap ng usok.

Kung ano ang epektong masama sa humihithit ay gayundin ang nakalalanghap nito.

Kahit anong udyok ay hindi mahikayat ang iba.

Hindi mabisa ang batas?

Patalimin.

Palawakin ang kampanya at impormasyon?

Nasa tao na lang ang solusyon. Hanggat hindi nagiging biktima ang kanilang katawan at hindi nadadamay ang kalusugan ng mga kasama sa bahay at sa pamayanan ay hindi sila magtatangkang  apulahin na ang sunog.

Hindi mo lang katawan at kalusugan ang mahalaga.

Isipin mo ang ibang tao.

Ang katawan ay inaalagaan.  Anong silbi ng pagkain ng masusustansya kung sisi­rain lang ito ng ilang minutong pagpapausok.

Kung hindi pa ninyo batid ang dating panawagan noong nakaraang siglo, eto at aming ipananawagan sa inyo na may halong pamimili.

Itanim n’yo sa isip at puso ang pamosong linya.

Hindi sa nais namin na kayo’y pagsabihan,  ngunit yaring usok ay masamang hangin.

Gusto naming ulitin na hindi namin kayo pinagbabawalan o sinasawata sa gusto nyo. Hindi rin sa nais naming kayo’y pagsabihan ngunit yari pong usok ay talagang masamang hangin! Masama talaga!

Isalba natin ang mundo.

Iligtas natin ang tao.

Ikonsidera natin ang ibang tao…

At mahalin natin ang a­ting sariling katawan.

Related posts

Leave a Comment