BULLYING KAYANG TALUNIN

STOP BULLYING-2

(Ni ANET VERGEL / HULING BAHAGI)

SA ibang bansa, mara­ming grupo ang naitayo upang labanan ang bullying na sinasabing hindi lang nakakasakit ng damdamin ngunit nagiging daan upang ang isang bata o matandang biktima nito ay magbago ng ugali. Sinasabing nakakamatay din ang bullying sapagkat puwedeng ito ay maging pisikal, kung saan ay mismong katawan ng tao ang nasasaktan; verbal o pananalita, kung saan ang panlalait o mga salitang sinabi laban sa kapwa ay tumitimo sa puso at isipan; social o panlipunan, kung saan dahil sa pambubully sa kanya ay siya na mismo ang lumalayo sa mga kaibigan o kaya naman ay nilalayuan siya ng mga kaibigan at kakilala dahil sa mga ginagawang pag-iwas sa kanya ng bully at cyber o gamit ang teknolohiya, kung saan ang mga ipinopost na salita at larawang nakakasira sa pagkatao ng isang binubully.

Kapag tinamaan ng todo ang isang batang binubully, posibleng makaisip na gumawa ng hindi maganda para sa kanyang sarili kaya’’t minsan ay naiisip nilang tapusin na lang ang kanilang buhay. Makabubuting humanap ng tao o grupong makatutulong upang huwag makaisip ng masamang gawain sa sarili.

Alam ba natin na isa sa 4 na bata ang biktima ng bullying sa loob ng isang buwan? Sa bawat 7 minuto, isang bata ang biktima ng bullying kaya’t halos daang libong estudyante ang ayaw pumasok dahil sa takot na maging biktima ng bullying. Kaya nga para sa ilang magulang na batid ang masamang dulot ng bullying, mahigpit ang pagbabantay na ginagawa nila sa kanilang anak sapagkat batid nila na mas malaking panganib na dulot ang bullying na puwedeng mauwi sa trahedya.

Jackie Chan biktima ng bullying

Marami sa mga Pinoy ang nakakakilala at humahanga sa galing sa karate at martial arts ni Jackie Chan subalit ang hindi nila alam ay naging biktim ito ng bullying noong siya ay bata pa. Hindi nagawang lumaban ni Jackie Chan sa mga nananakit, nananakot at nanlalait sa kanya dahil sa takot.

Nang may masaksaihan si Jackie Chan na isang batang tinatakot at inaasar ng ilang kabataang mas malaki sa kanya, kaagad na uminit ang punong tenga ni Jackie Chan kung kaya’t bagaman isa siyang biktiman ng bullying ay nagawa niyang iligtas ang bata na maging biktima ng bullies.

Nagawang ipagtanggol ni Jackie Chan ang batang kasing laki niya laban sa mga batang hamak na mas malalaki sa kanila. Naintindihan ni Jackie Chan na ang paglaban sa bullies ay hindi lang dapat para sa sarili mo subalit mas higit dapat para sa ibang tao.

Grupong makakatulong laban sa bullying

Ang bullying ay puwedeng magsimula sa bahay pa lang lalo’t ang isang bata biktima nito ay hindi unang anak o sa madaling salita ay panggitna o bunso sa pamilya. May mangilan-ngilang kaso ng bullying na sa pamilya pa lang ay nakakaranas nang pang-aabuso ang isang bata lalo na sa mga nakatatandang kapatid o kaya naman pinsan at kamag-anak.

May mga kaso rin na ang bata ay biktima ng pang-aabuso ng mismong mga magulang na maituturing na bullying pa rin.

Kaya naman sa ibang bansa, tulad ng Amerika, may mga mismong kabataan na nagtatayo ng kanilang samahan upang labanan ang mga bullies.

Dito sa Pilipinas, ma­ngilan-ngilan pa lang ang naitatayong grupo upang labanan ang bullies ay sa kasalukuyan ay wala pang mga pundasyon ang mga ito.

Isa ang Rotary International sa Pilipinas na nagtutulak ng mga proyekto para labanan ang bullying.

StandUP Against Bullying

Sampung clubs mula sa 10 Rotary District sa Pilipinas ang nagsama-sama upang maging gulugod sa ilang anti-bullying awareness projects. Dahil malalayo ang pagitan, nagsimula sa pagtatawagan sa celfon, pagba-viber, at palitan ng email messages, nagsimula noong Setyembre 2018 ang StandUp Against Bullying at nagpatuloy sa loob ng apat na buwan at nagkaroon ng pagtitipon noong Disyembre 4, ang pagsilang ng grupong nagkakaisa upang labanan ang pananakot, panghihiya at pang-iinis. Motto ng grupo ang “Ten clubs, 10 Districts, zero bullying.”

Ang mga clubs ng Rotary International sa Pilipinas na nabuo para mapagtagumpayan ang laban sa bullying ay ang Rotary Club of Santa Barbara ng RI Ditrict 3790; Acropolis ng  RI District 3780; Cauayan ng RI District  3770; North Bay East ng RI District 3800; Raha Sulayman  ng RI District 3810; Metro Lucena ng RI District 3820; Makati Poblacion ng RI District 3830; Dipolog ng RI District 3850; Kandaya Tacloban ng RI District 3860 at RC Cotabato South ng RI District 3870

Wala pang nabuong pangalan ang sampung club sa sampung district subalit upang mapatibay ang kanilang samahan ay kinuha nila bilang pa­ngunahing sigaw ang “StandUP Against Bullying.”

Pangunahing layunin ng samahan ay upang makapagtayo ng grupo o samahan na puwedeng magpakalat ng kaalaman sa pamamagitan ng tulong ng mga paaralan kaugnay sa paglaban sa bullying. Layon din ng samahan na mamonitor kung hanggang saan ang nagawa nila bukod pa sa pagpapakalat ng kamalayan at impormasyon hinggil sa pagsugpo ng pananakot, panlalait, pang-aasar sa mga komunidad at maging sa mga paaralan.

Pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa bullying

Upang mabigyan ng kaalaman ang mga estudyante hinggil sa masamang dulot ng bullying at kung paano labanan ito, naglunsad ang mga clubs ng distrito ng Rotary International sa Pilipinas ng mga proyektong kapaki-pakinabang sa mga bata.

Isang halimbawa ang RC Raha Sulayman sa sampung club na nagpapakalat ng impormasyon hinggil sa paglaban sa bullying.

Nasa ikalawang taon na ang nasabing club sa pamamahagi ng notebooks na may nakalagay na “StandUp Against Bullying” sa mga eskuwelahan sa loob at labas ng Maynila. Maliban pa sa nagkaroon na rin sila ng film showing, motorcade, testimonial o patunay kaugnay sa bullying at poster making.

Maliban sa notebooks, may set din ng school supplies at bag na may tatak na “StandUP Against Bullying” na ipinamimigay ang RC Raha Sulayman.

Isa pang proyekto ng RC Raha at mga kasamang club ang voice boxes. Ang voice box ay isang drop box na inilalagay sa iba’t ibang eskuwelahan upang  doon ihulog ng mga batang biktima ng bullying ang kanilang karanasan sa mga kaklase o nakatataas ang antas sa kanila sa eskuwelahan na madalas ay tinatakot, iniinis at inaagawan sila ng pagkain o kaya naman ay sinisira ang kanilang mga gamit. Ang proyektong “Voice Boxes” ay minomonitor ng club, ng guidance office at ilang eksperto na kaagapay din sa proyekto upang maging matagumpay.

Nang ilunsad sa FB ang StandUP Against Bullying, umani ito halos kulang 10,000 likes na patunay na unti-unting nagkakaroon ng kamalayan at malasakit sa mga biktima ng bullying ang mga mamamayan lalo na ang netizens.

Bilang patunay na kumakalat na ang kaalaman laban sa bullying, ilang paaralan na ang nakiisa sa pag-alalay sa proyekto upang mas lalong umani ito ng tulong na magdadala sa kanya sa tagumpay laban sa bullying.

Para sa kaalaman ng marami, ang gurpong nagsisimulang magpatibay ng laban sa bullying ay nakatutok ang atensyon sa patuloy na pagpapalakas ng kampanya dahil naniniwala sila ang ang bawat bata ay nararapat magkaroon ng magandang alaala sa kanyang pagkabata at ang bawat magulang ay dapat mabigyan ng seguridad na ang mga eskuwelahan ay ligtas na lugar para sa kanilang mga anak.

Related posts

Leave a Comment