BUHAY KO, HAWAK MO

KAMAY

Sa kalinisan ng kamay nakasalalay ang kalusugan

(Ni Mac Cabreros / Huling Labas)

PAANO nga ba maproprotektahan ang kalusugan ng tao kung ang mga kamay pa lang ay hindi na malinis.

Hindi nga ba’t kamay ang unang gamit sa paghawak ng kung anu-anong bagay sa anumang gawain natin lalo na sa pagkain.

Kailangang malinis ang kamay lalo na sa pagkain dahil ito ay lumalapat sa ating mga labi at bibig upang magpasok ng pagkain.

Kaya naman ang itinuturo sa atin sa mga paaralan, mas higit ang mga eksperto, na sundin ang mga sumusunod para sa kalinisan :

l Hugasan ang kamay bago, habang, at matapos maghanda o magluto ng pagkain; bago kumain;

l Bago at matapos ma-expose o mag-alaga sa taong maysakit.

l Bago at matapos

maglinis ng hiwa o sugat.

l Matapos magbanyo, matapos magpalit ng diaper ng bata o matapos hugasan ang bata na gumamit ng palikuran.

l Matapos bumahing,

suminga, o umubo.

l Matapos humawak ng hayop, pakain sa ha­yop, o dumi ng hayop.

l Matapos humawak ng basura at pera, matapos humawak ng mga bagay na nakapitan ng iba.

l Matapos makakapit

sa taong may sakit.

l Matapos humawak

sa kemikal.

Tamang paghuhugas ng kamay

Ayon sa World Health Organization, kinakailangan tumagal ng 40 hanggang 60 seconds ang wastong pag­huhugas ng mga kamay. Katumbas ito ng pagkanta ng “Happy Birthday” nang dalawang beses. Sundan ang mga sumusunod:

Basain ang mga kamay ng malinis na tubig at lagyan ng sabon; pagkiskisin ang mga palad saka ipatong ang kanang palad sa likuran ng kaliwang kamay saka kaliwang palad sa likuran ng kanang kamay.

Pagsuotin ang mga daliri sa pagitan ng bawat isa. Kuskusing mabuti.

Pagharaping muli ang mga palad nang nag-eekis ang mga daliri. Gamitin ang gilid ng mga daliri para sabunin ang isa’t isa. Iporma ang mga kamay nang parang magkukusot ng damit ngunit hawak ang isa’t isa para sabunin ang likod ng mga daliri. Hawakan ang kaliwang hinlalaki gamit ang kanang palad at sabunin paikot. Gawin din ito para sa kanang hinlalaki.

Kuskusin nang paikot ang palad ng isang kamay gamit ang dikit dikit na daliri ng kabilang kamay. Gawin para sa parehong kamay. Banlawan ang mga kamay nang mabuti gamit ang malinis na tubig. Tuyuing mabuti ang mga kamay gamit ang malinis na basahan, tuwalya o hand dryer.

Ugaliin ding magdala ng hand sanitizer o alcohol bilang paunang pamatay ng disease causing germ, virus at bacteria.

Hindi lamang ang kamay ang dapat manatiling malinis. Maging sa iba pang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng hygiene at sanitasyon. Maligo at magtoothbrush. Panatili­hing malinis ang bahay lalo ang mga palikuran.

Base sa pag-aaral, madalas lumiliban ang isang bata na pumasok sa paaralan dahil sa sakit gayundin kapag nagkakaroon ng ‘buwanang dalaw’ ang mga babae.

Dahil dito, ipinupursige ng DepEd ang paggamit ng feminine pads.

Pinagdadala din nila ang mga babae ng pads para may magamit agad kung sakaling datnan habang nasa paaralan upang manatili at magpatuloy sa pag-aaral kesa umuwi na lamang ito o cutting class.

Hindi lamang nakasalalay sa ating kamay ang ating kalusugan. Dapat kapit-kamay ang lahat. Ika nga: Hawak NATIN ang ating buhay!

Related posts

Leave a Comment