VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN (VAWC)

yourservice

TAONG 1994, higit isang dekada na ang nakalilipas, ipinatupad ng ating Kongreso ang Republic Act No. 9262, na epektibong lumikha ng pa­raan kung paano natin tinuturing ang karahasan sa tahanan – lalo na kung paano natin maaaring protektahan ang kababaihan at mga bata mula sa pisikal, emosyonal, sikolohikal at pang-ekonomiyang pang-aabuso mula sa kanilang dating asawa, kasintahan, at dating partners.

Ayon sa batas na ito, kinikilala na ang “karahasan batay sa kasarian ay isang uri ng diskriminas­yon na pumipigil sa kakayahan ng kababaihan na matamasa ang mga karapatan at kalayaan batay sa pagkakapantay-pantay sa kalalakihan.”

Anong mga remedyo ang makukuha ng kababaihan mula sa batas na ito? Ang batas ay partikular sa kasarian o “gender-specific” —  dahil maaari lamang nilang isampa ang mga aksyon laban sa mga nagkasala, kung lalaki o babae man ang nagkasala. Ang batas ay sumasakop sa mga relasyon —  nakaraan man o kasaluku­yan,  kasal, live-in, sekswal o pakikipag-date —  ang batas na ito ay nagbibigay ng remedyo sa pamamagitan ng isang order sa proteksyon sa isang aksyong sibil o sa isang kriminal na pagkilos, bukod sa kriminal na aksyon para sa paglabag nito. Ginagawa nito ang proseso ng pagkuha ng isang “restraining order” laban sa mga may sala na mas madali at mas agaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga “protection order” mula sa parehong mga hukuman at mga opisyal ng barangay.

Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagbibigay-daan para sa pagpapalabas ng tatlong uri ng mga tinatawag nating “protection orders”  mula sa barangay, isang Temporary Protection Order, at isang Permanent Protection Order. Ang “protection order” ng barangay ay ibinibigay ng punong barangay o ng isang barangay kagawad.

Ang pansamantalang mga order sa proteksyon at mga permanenteng proteksyon ay nanggagaling naman sa mga hukuman sa pamamagitan ng trial. Ang Temporary pati na rin ang Permanent Protection Order ay ibinibigay rin ng mga korte — ang pagkakaiba lamang sa kanila ay ang dating limitado sa tagal kaysa sa huli.Sa ngayon, maaari nating sabihin na sa kabila ng mga hamon at kahirapan sa pagpapanukala at pagpapatibay ng naaangkop at epektibong batas para sa kababaihan, ang ating bansa ay naging matapang at matatag at tuluyang humahakbang upang masi­guro ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa ngayon, maaari nating ipagmalaki ang “VAWC” na nagpoprotekta at iginagalang ang mga karapatan ng kababaihan at itinataguyod ang kanilang nararapat na lugar bilang pantay na kalahok sa pagbuo ng bansa.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment