TUBIG, TUBIG

yourservice

LUMALALA ang usapin at away tungkol sa kung ano ang magandang gawin sa suliranin ng ating distribyusyon ng tubig sa Kamaynilaan.

Nag-umpisa ang lahat nang mabalitaan na­ting nagbaba ng hatol ang Arbitral Tribunal na pagbayarin ang ating pamahalaan ng higit sampung bilyon bilang danyos sa dalawang concessionnaire ng tubig, ang Maynilad at Manila Water, na ikinagalit naman ng ating Pangulo. Ayon sa balita, hindi babayaran ng pamahalaan ang sinasabing halaga at sa halip ay pinarebisa ng ating pangulo sa Department of Justice at sa Office of the Solicitor General ang mga kontrata kung saan sumasailalim ang kasunduan sa operasyon ng MWSS at ng Maynilad at Manila Water. Ayon sa sumunod na mga balita, tila dehado o lugi ang pamahalaan sa mga nakasaad sa mga kontrata tulad ng pagkakasiguro na hindi sila malulugi dahil babayaran ng pamahalaan bilang garantiya, ang anumang pagkalugi nila sa kanilang operasyon.

Ngunit habang tuma­tagal ang usaping ito, ma­rami namang nauungkat na bagay at impormasyon na nangangailangan ng mga kasagutan tulad ng mga sumusunod:

Una, ang katanungan kung bakit hinayaan ng mga gumawa ng kontrata na garantiyahin ng pamahalaan ang kikitain ng mga concessionaires at kung sila nga ay malugi ay babayaran o papalitan ng pamahalaan ang kanilang pagkalugi;

Pangalawa, ano na ang nangyari sa kasunduang gagawa ng mga sewage system ang concessionaires kapalit ng pagbigay sa kanila ng karapatang magnegosyo sa pagdistribusyon ng tubig;

Pangatlo, ano na ang nangyari sa kasunduang rehabilitasyon ng sistema at distribusyon ng tubig sa Kamaynilaan; at

Ikaapat, bakit bigla na lamang na-renew ang kontrata nila sa MWSS nang sobrang aga sa itinakdang dapat na panahon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ipinag-utos ang pagkansela ng renewal ng kanilang kontrata ng pamahalaan.

Kung ating susubaybayan ang mga pagsusuri ng isinagagawa ng Congress sa kanilang mga hearing, malalaman pa natin ang iba pang mga isyu sa usaping ito.

Ngayon, kababalita lamang natin na hindi na itutuloy ng Maynilad at ng Manila Water ang pagkubra sa napanalunan nilang kaso at sinabi rin nila na hindi na nila itataas ang singil ng serbisyo sa papasok na taon. Nang hindi natinag ang ating pamahalaan, sinasabi naman nila ngayon na tuluyan nang tataas ang singil sa tubig pagpasok ng taon dahil nang kinansela  ang kanilang renewal ay umiksi na ang panahong maaari nila bawiin ang kanilang na-invest at nalugi sa kanilang operasyon. Mukhang matagal matatapos ang usaping ito, mas lalo pang matatagalang magkaroon ng solusyon ang problemang ito.

Sa aking munting palagay, tulad nga ng sinabi ng ating pangulo, ang tubig ay likas-yaman ng ating pamayanan at hindi dapat itong gawing negosyo para lamang sa kapakanan ng kakaunti at maging pabigat sa nakararami. Bilang likas-yaman, kinakailangan nating bisitahing muli ang ating mga batas at alituntunin para sa paggamit nito para sa benepisyo ng lahat, hindi lamang ng iilan. Naniniwala ako na maaari nating talikuran ang pagkasilaw sa pera at gumawa namg makatarungan at makabuluhang solusyon para maibigay natin ang serbisyo sa tubig para sa ating mga kababayan. (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment