TAKDANG ARALIN

yourservice

TAMA ba itong nabalitaan ko? Na may mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na naglalayong ipagbawal ang pagbibigay ng takdang aralin sa ating mga mag-aaral sa elementarya? Nabalitaan ko rin na ang layunin ng panukalang batas na ito ay mabigyan ng sapat na panahon ang mga batang mag-aaral na makasama ang kanilang mga magulang lalong-lalo na sa mga araw na walang pasok tulad ng Sabado at Linggo. Eto pa — sang-ayon daw ang Kalikim ng Kagawaran ng Edukasyon sa panukalang batas na ito — na dapat daw ang pagtuturo at pag-aaral ay sa loob lamang ng silid- aralan. Ayon din sa aking nabalitaan, pag ang panukalang ito’y naging batas na — maari nang iwan ng mga mag-aaral sa paaralan ang kanilang mga aklat at iba pang gamit pang-paaralan.

Sa akin lamang — parang mali — tila pinoposasan natin ang kamay ng ating mga guro sa kanilang pagtuturo. Tila nili­limitahan natin amg mga paraan upang magturo ang ating mga guro at matuto ng mga aralin ang ating mga mag-aaral. Tandaan natin, hindi lamang sa loob ng paaralan tayo may natututunan — kung ito’y hindi totoo — bakit pa tayo nagkakaroon ng field trips sa mga museo — tulad sa Pambansang Museo ng Pilipinas na malapit sa Bulwagan ng Siyudad ng Maynila; sa mga pabrika na representante ng ating industriya tulad ng mga pagawaan ng pagkain, sasakyan, electronics; sa mga makasaysayang lugar tulad ng bahay ni Gat. Jose Rizal, sa Intramuros at sa Nayong Pilipino.

Hindi lahat natututunan sa loob ng mga libro — kinakailangan din na­ting buksan ang mga mata ng ating mga batang mag-aaral sa realidad na bumabalot sa kanilang pang -araw-araw na buhay.

At hindi ako sang-ayon na nawawala ang tinatawag nating “bon­ding” ng bata sa kanyang mga magulang kung sila’y bibigyan ng takdang aralin lalo na pagdating ng Sabado — naalala nyo pa ba ang larawan ng isang ina na tinuturuan and kanyang anak na naging ilustrasyon ng kanilang ugnayan dulot sa pag-aaral sa loob ng tahanan.

Siguro nakalimutan na ito ng karamihan. Sayang naman.

Siguro naman, alam ng ating mga guro kung paano magbigay ng tama at resonableng takdang aralin sa ating mga batang mag-aaral. Sa aking mun­ting palagay, importante ring masanay at matuto ang mga mag-aaral na magsumikap mag-aral ng mga takdang aralin sa tahanan dahil nabubuo ang mga kakayahang magagamit nila pag sila’y nagtatrabaho na. Kailan pa ba natin sila tuturuan? Pag nasa kolehiyo na? Kung saan hindi na sila sanay gumawa ng takdang aralin sa tahanan dahil buong buhay nila sa elementarya ay hindi sila binigyan ng pagkakataong gawin ito?

Tama at marangal ang hangarin ng panukalang batas — ngunit maaari siguro nating gawin ito na hindi isinasakri­pisyo ang pagbibigay ng takdang aralin. Tandaan, ang paggawa ng takdang aralin ay kalakip ng pagkalahatang programa ng pagtuturo at pag-aaral. Dahil sa pagbibigay ng takdang aralin, napapalayog natin ang mga bagay- bagay na dapat aralin na wala ng panahon gawin sa loob ng ilang oras sa paaralan.

Bigyan natin ng tiwala at unawa ang ating mga guro sa usaping pagbibigay ng takdang aralin — dahil nasa kanilang mga kamay ang kinabukasan ng ating kabataan. (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment