TAGAPAYO O MENTOR

PINOY ABROAD

NGAYONG taong 2019, nakahanda na ba tayo sa panibagong hamon ng buhay? May istratehiya ba tayo o plano para sa tagumpay na nais natin makamit: sa buhay ispiritual, pisikal o pinansyal man?

Sabi nga sa wikang English, ”Those who fail to plan, plan to fail.”

Si King Solomon din ay may binanggit hinggil dito. Ang sabi niya, “Ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay.”

Kaya, naniniwala ako na kailangan natin magplano para sa magandang resulta na nais natin makamit sa matagumpay na buhay. Maraming mabisang plano ang masusumpungan natin. Pero nais kong ibahagi ang isa sa mga epektibong plano; ito ‘yung paghahanap o pagkakaroon ng tagapayo o mentor.

Naalala ko ang ins­tructor namin na si Dr. James Perkins na isang author, pastor, at counselor ng Family

Priorities. Siya mismo ay nagbayad sa isang kilalang author at motivational speaker para lang makausap at makahingi siya ng magandang insights. Gayundin patuloy siyang dumadalo sa mga conference para mapakinggan lang ang mahuhusay na speakers at mentors. My points only, kung nais natin maging matagumpay ay kailangan mayroon tayong counselors, mentors o advisers na nakaugnay sa ating propesyon, negosyo o anomang linya natin sa buhay.

Ito rin ang payo ni King Solomon, wisest king ever lived, sa aklat niyang Kawikaan 15:22, “Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag.” Kawikaan 15:14, “Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak.”

Mayroon tayong mapagpipilian kung marami tayong naririnig na mabubuting payo. Dapat lang maging maingat tayo sa pagpili ng mentors, advisers o counsellors. Alam natin na mabuti ang isang matino at matalinong tagapayo na pinakikinggan kaysa sa sampung mangmang at hungkag na tagapayo.

Ang pagkakaroon ng maraming tagapayo ay mahalaga dahil ma­rami tayong naririnig na viewpoints na nagbibigay sa atin na malusog na pundasyon para makabuo ng opinyon. Nakapagdedesisyon tayong mabuti kung lubos natin naimbestigahan ang isyu sa iba’t ibang anggulo at hingin natin ang tulong na Panginoon na nagbibigay ng wisdom (James 1:5).

Kung noong 2018 ay wala tayong pinagkatiwalaan o wala tayong mentor, adviser, o counselor ay kalimutan na natin. Sa nais mabago ang takbo ng buhay at kapaligiran, kalimutan na ang nakaraan.

Paalala ni Mother Teresa, ”Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.”

Magsimula tayo ng bagong plano o istratehiya, kumuha tayo ng mapagkakatiwalaan at matinong mentors, adviser, o counselor! Pray for it! (prayer and comment, givalencia777@gmail.com)  (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment