SPECIAL TREATMENT NI DUTERTE SA MGA CHINESE 

ANG TOTOO

KAPAG ang Pinoy ay nangibang bansa, lahat ng mga batas at alituntu­nin ay kailangang sundin at sinusunod niya.

Ito Ang Totoo: kapag lumabag ang Pinoy sa mga batas at alituntu­nin ng pinuntahang bansa, kalaboso kung hindi deportation ang bagsak niya.

Dito sa Pilipinas, ina­agawan ang mga Pinoy ng mga dayuhang intsik hindi lamang ng trabaho kundi pati negosyo.

Umaayon tayo kay Senador Panfilo Lacson na hindi dapat payagan ang mga dayuhan, partikular ang mga Intsik, na kumpitensiyahin ang mga Pinoy sa mga Small at Medium Scale na negosyo.

Ito Ang Totoo: pwede naman sila pumasok sa malalaking negosyo, o kontrata, huwag lamang magkaroon ng mga probisyong mistulang pagsuko sa ating soberenya at kasarinlan tulad ng sa Kaliwa Dam.

Hindi rin kailangan sa mga kontrata na payagang okupahan ng mga Intsik ang mga trabahong kaya naman ng mga Pinoy.

Halimbawa sa Chico River Irrigation Project, mistulang sinugod na ng mga Intsik ang Tabuk City, ayon mismo sa rek­lamo ng Cordillera Peoples Alliance (CPA).

Sumusuweldo pa umano ang mga intsik na ito ng sampung patong kumpara sa suweldo ng mga Pinoy.

Ibig sabihin, bukod sa nawalan na ng pagkakataon sa trabaho ang maraming Pinoy, ang babayarang utang ng Pilipinas sa kontratistang Intsik ay hinahakot din naman ng mga Intsik sa pamamagitan ng suweldo pabalik sa Tsina.

Ito Ang Totoo: hindi ginagawa ng Tsina sa ibang bansa, tulad ng Canada at Belarus, ang mag-empleyo ng mga Intsik sa pwedeng gampanang trabaho ng mga lokal.

Kung gayon, bakit kailangang pumayag ang Malacañang na pagkaitan ang mga Pinoy ng trabaho na kikita naman ng limpak-limpak na salapi para sa nangongontratang kompanyang Intsik?

Kita na sa kontrata, kita pa sa manggagawa, magaling sa perspektibo ng nagnenegosyo. Kaya lang, may tinatapakan, tayo iyon – mga Pinoy.

Darating ang panahon, huhusgahan ng kasaysayan ang direksiyong ito ng administrasyong Duterte: ang mga kabaliwang kaliwa’t kanan na yumuyurak sa dignidad at karapatan ng mga Pinoy na walang kahiya-hiyang isinusuko, partikular sa bansang Tsina. Ito Ang Totoo! (ANG TOTOO / VIC V. VIZCOCHO JR.)

Related posts

Leave a Comment