SEXUAL HARASSMENT

yourservice

ANG sexual harassment ay laganap na problema na sa ating lipunan — lalong lalo na sa loob ng mga opisina, pagawaan, o maging sa paaralan. Dahil sa problemang ito, minabuting gawan ng batas na magbibigay proteksiyon sa mga kababaihan — sa loob ng lugar ng trabaho o sa loob ng mga paaralan. Madalas tayo makarinig ng mga kasong sexual ­harassment na inirereklamo ng mga babaeng manggagawa o estudyante ang kanilang mga boss, supervisor, o principal o guro. Samahan ninyo akong alamin kung ano nga ba ang ­sexual harassment at paano ito nagaganap sa loob ng opisina o paaralan.

Ang sexual harassment ay maaring gawin ng isang amo sa trabaho, empleyado, manager, supervisor, ahente ng isang amo sa trabaho o sino mang taong may “moral ­ascendancy” na gagawa o hihingi ng pabor na ­sekswal mula sa ibang kasama sa trabaho.  Kalimitan, ito’y nagbibigay daan sa isang nakatatakot na lugar ng trabaho o pag-aaral kung saan nararamdaman na ng manggagawa o ng mag-aaral na hindi na siya ligtas sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan o pinag-aaralan. Ang moral ascendancy ay isang katangian ng tao na may pwesto na mas mataas sa iyo at nakasalalay sa kanya ang iyong trabaho o ang iyong grado. Sa opisina, ito’y ginagawa ng amo o sino mang nakataas sa iyo.  Tandaan din, na sa loob ng isang paaralan, ito’y ­maaring gawin ng isang tao na hihingi ng isang gawaing sekswal mula sa isang mag-aaral kapalit ng isang magandang grado, pagbigay ng “honors”, ­scholarship, o maging sa pagbigay ng allowance, stipend o iba pang benepisyo’t prebileheyo. Dahil dito, ito’y madalas gawin ng isang guro, coach, trainor o sino mang may “moral ­ascendancy” sa mga mag-aaral na kanilang tinuturuan.

Ayon sa batas, maraming uri ng sexual harassment tulad ng mga “green jokes” o mga birong opensiba o nagpapahiya ng kababaihan, ng isang empleyado o estudyante; paglalabas o pagpapakita ng mga bastos na larawan o mga lathala sa lugar ng trabaho; pagtatanong tungkol sa pribadong sekswal na pamumuhay ng isang taong napapailalim sa isang interview sa trabaho, o para sa isang scholarship; paggawa ng mga opensibang galaw ng kamay o ng katawan; pauli-ulit na nag-aaya ng “date” kahit ilang ulit na itong tinanggihan; malisyosong pagtingin; pagmumura o pagsisipol ng isang babae sa isang pampublikong lugar o pagtawag sa kanila gamit ang mga katagang nakababastos sa kababaihan; tsansing o paghipo ng parte ng katawan; paghalik o pagyakap na walang pahintulot o labag sa kalooban ng hinalikan o niyakap; at paghingi ng mga gawain o pabor na sekswal bilang kapalit sa isang magandang trabaho o mataas na grado sa paaralan. Hindi lamang ito ang mga uri ng sexual harassment. Tandaan, anumang gawain na nagpapababa o nambabastos sa kababaihan o biktima ay maari nating ituring na isang uri ng sexual harrassment. Ito’y ang pagbabalewala sa dignidad ng isang biktima bilang babae at bilang isang tao.

Ngunit sa aking munting pananaw, hindi sapat ang batas upang makitil ang problemang ito. Nangangailangang baguhin din natin ang ating kultura at pananaw tungko sa kababaihan hindi lamang sa loob ng opisina o paaralan, kundi sa bawat larangan ng ating komunidad at pamumuhay. Tandaan natin, lalaki man o babae, lahat tayo’y pantay-pantay sa ilalim ng batas. (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment