PIYANSA

yourservice

ANG kalayaan ng bawat isa sa atin ay itinuturing na isa sa pangkalahatang karapatan ng tao sa buong mundo. Sa ating bansa, ito’y nasasaad din sa ating Saligang Batas, sa ilalim ng Bill of Rights — na hindi ka maaaring alisan ng kalayaan nang walang karampatang proseso na tinatawag nating “due process”.

Ngunit, may mga pangyayari kung kailan ang isang tao ay nakukulong dahil lamang siya ay nasampahan ng kasong kriminal. Ayon sa ating “Rules of Court”, may remedyo na maaaring gamitin ng taong nakulong — ito ay tinatawag nating piyansa.

Ayon sa Kataas-taasang Hukuman, ang piyansa ay isang uri ng seguridad na binibigay ng isang akusado bilang pagpapatunay at pagsisiguro na siya ay haharap sa mga araw at oras na itatakda ng hukuman kaugnay sa pag­lilitis sa kaso niya. Ito’y isang kasunduan kung saan nangangako ang isang akusado na haharap siya nang personal sa lahat ng itinakdang araw at oras ng paglilitis at hindi kailanman siya tatakbo o kung tawagin natin ay mag-“jump bail”. Ang pagpipiyansa ay nasasaad sa ating proseso ng pag­lilitis.

Ayon sa tinatawag nating “Revised Guidelines on Continuous Trial in Criminal Cases” — maaari kang magsumite ng isang petisyon sa hukuman kung saan ikaw ay humihingi ng pahintulot upang makapagpiyansa. Ito’y kadalasang isinusumite sa hukuman pagkatapos ng pagsumite ng tagausig ng tinatawag nating “Information” sa hukuman, pagkatapos ng “arraignment” at “pre-trial”.

Ayon sa ating alituntunin ng paglilitis, ang petisyong ito ay kailangang marinig at madesisyunan sa loob ng hindi hihigit sa tatlumpong araw (30). Kung sa kasamaang palad ay hindi ito pagbigyan ng hukuman, maaari pa rin magsampa ng isang “motion for reconsideration” at resolbahin sa loob lamang ng sampung (10) araw.

Ating tandaan, na ang pagresolba sa petis­yon ay maihahango lamang sa ebidensya ng tagausig. Hindi pagbibigyan ang petisyon kung maipakikita ng tagausig na mabigat ang ebidensya laban sa akusado. Ang piyansa kasi ay ibinibigay ng hukuman sa akusado bilang pagkilala sa paalala ng ating Saligang Batas na itinuturing muna na­ting inosente ang akusado hanggang ito’y mapatunayang nagkasala, kasama na rin dito ang pagbibigay sa akusado ng karampatang panahon upang idepensa ang kanyang sarili sa hukuman.

Ayon sa ating alintuntunin kaugnay sa paglilitis, kailangang mapatunayan ng tagausig na ang hawak nilang ebidensya ay matibay at sapat upang mapatunayan na ang akusado ay totoong lumabag sa batas at nagkasala, lalo na kung ang karampatang parusa ay reclusion perpetua o panghabambuhay na pagkakulong.

Ngunit nagbibigay rin ng isang babala ang hukuman sa mga hindi tutupad sa kasunduang ito — isang paglabag lamang ay maaari na muling hulihin at ikulong ang akusado sa bisa ng naunang nailabas na warrant of arrest. Kasunod na rito ang pagkawalang bisa ng kanyang piyansa. Ating alalahanin na ang pagtakbo ng isang akusado at pag-iwas sa pag­harap sa takdang araw ng pag­lilitis ay kadalasang senyales na siya ay “guilty” sa mga ibi­nibintang sa kanya.

Ang pagkakakulong ay hindi birong usapin, lalo na kung ito’y sa gitna ng paglilitis ng iyong kaso. Ngunit mas mabigat ang parusa at epekto sa iyong kaso kung tatalikuran mo ang kasunduan ng iyong piyansa.  (@YOURSERVICE  / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment