PASUKAN NA NAMAN

yourservice

NAGING saksi ang pagpasok ng buwan ng Hunyo sa pagbubukas ng mga paaralan sa buong bansa. Mauuna sa unang linggo ang pagpasok ng mga nag-aaral sa ele-mentarya. Susunod naman ang mga nasa high school at mga nasa kolehiyo. Ito’y isang ritwal na ginagawa natin taon-taon, tuwing Hunyo, at ngayo’y tuwing Agosto na rin, sa ibang mga paaralan lalo na sa mga Pamantasan — pribado man o pampubliko.

Sa panahon ding ito lumalabas ang mga usaping kakulangan sa mga silid-aralan, kakulangan sa mga kagamitan ng mga guro maging ng mga mag-aaral tulad ng libro, bag, notebooks at minsan sa ibang lugar — tsinelas o sapatos. Nababalitaan din natin sa panahong ito ang pangangailangan ng Kagawaran ng Edukasyon ng mga karagdagang guro upang magturo sa iba’t ibang paaralang pampubliko sa bansa. Napapanahon na rin ang pag-uusap tungkol sa kakulangan sa sahod maging sa benepisyo ng mga guro.

Ngayon din napag-uusapan ang mga problema tulad ng pagkalat ng droga sa loob ng mga paaralan o di kaya’y walang mga kalsada o tulay upang mas mapadali ang paglalakbay ng mga bata at kanilang mga magulang mula sa kanilang tahanan patungo sa kani-kanilang paaralan. Isa na rin dito ang isyu sa kalusugan at sa seguridad lalo na sa mga lugar na nasalanta ng bagyo o kalamidad o kaya nama’y naging biktima ng karahasan o digmaan.

Sa ganitong panahon, isaisip natin na ang edukasyon ng bata ay tinuturing na isang natural na karapatan at makikita hindi lamang sa ating sariling Saligang Batas kundi sa mga kasunduang pandaigdig — tulad ng kasunduan tungkol sa karapatan ng bata at sa isang pandaigdigang deklarasyon ng kapatang pantao na sinang-ayunan ng ating bansa.

Nakatutuwa rin naman isipin na marami na ring nagawa ang ating Kongreso para palawigin ang karapatang ito tulad ng pagbibigay ng libreng matrikula o edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo sa mga pampublikong paaralan. Kalakip na rito ang pagtaas ng sahod ng ating mga guro at mga benepisyo na karapat-dapat lamang ibigay sa kanila.

Kaya pumapasok tayo sa buwan ng Hunyo kaagapay ang mga benepisyo at problema sa larangan ng edukasyon.

Sa aking munting palagay, mahaba-haba pa ang ating kailangang lakbayin at gawin upang makamit ang isang sistema ng edukasyon na makapagbibigay ng sapat na paghahanda sa ating mga kabataan. Marami pa rin tayong kailangang gawin — tulad ng pagtatalaga ng sapat na bilang ng mga guro upang matugunan ang tumataas na bilang ng ating mga mag-aaral. Kasama na rito ang pagtatayo ng mga kinakailangang imprastraktura tulad ng mga gusali, silid-aralan, at mga gamit. Ngunit higit pa sa pisikal na istraktura ay kailangan din nating baguhin ang ating pag-iisip at kultura tungo sa pag-aaral. Kinakailangan nating gumawa ng disensyo at sistema ng pag-aaral na tunay at angkop sa Pilipinong mag-aaral at hindi lamang kinokopya sa kung saanmang bansa. Kinakailangang pag-aralan ng ating mga pinuno at mga dalubhasa sa Kagawaran ng Edukasyon ang tamang anyo ng pangkalahatang sistema sa elementarya, sa high school, maging sa kolehiyo upang maging sapat itong pag-hahanda sa ating kabataan upang kanilang matugunan at maharap ang pangangailangan ng komersiyo saanmang sulok ng mundo.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment