PANIBAGONG E-MAIL SA ‘BOMBAHAN NA’ SA PAUPAHAN

BOMBAHAN NA FINAL

MULI po na­ting bigyan ng espasyo ang e-mail sa ‘BOMBAHAN NA’ kaugnay sa isinulat natin hinggil sa paupahan.

Greetings Sir Joel!

Ako po ay nagse-search sa internet ng kasagutan tungkol sa isang bagay patungkol sa pagpapaupa/pangungupahan nang matagpuan ko ang inyong article sa nabanggit na subject ng e-mail na ito.

Nabasa ko po nang buo ang article pati na rin ‘yun mga batas na ukol dito.

May isa lamang po akong tanong tungkol sa “deposit at advance” payment. Iyon po bang “advance” from the term itself, ay nangangahulugan na mula sa aking pag-ukupa sa aking nirerentahang bahay, halimbawa po ay November 9, ibig sabihin po ba nito ay hindi ako kailangang magbayad para sa unang buwan ng aking pagtira dito, i.e. December 9, at sa halip ay sa January 9 ng kasunod na taon na? Tama po ba?

Thank you in “advance” po sa inyong magiging tugon at mabuhay po  kayo.

Zaldy

Maraming salamat po, Sir Zaldy, sa tiwala n’yo sa ‘BOMBAHAN NA’,

Linawin po nating mabuti na naaayon sa batas.

Wala po tayong ibang pinagbasehan sa tanong ni Sir Zaldy, kundi ang batas na Republic Act No. 9653 o Rent Control Act of 2009.

ADVANCE AND DE­POSITS:

Ito ay nakapaloob sa The Rent Control Act of 2009.  Ayon dito, ang (lessor) nagpapaupa ay hindi maaaring humingi mula sa nag-uupa ng mahigit sa isang (1) buwan advance rent at mahigit sa dalawang (2) buwang deposit.

Anumang naipon na interest ng deposit ay kailangan ibalik sa (te­nant) nag-uupa pagkatapos mapaso ang kanyang rental agreement.

Gayunman, ang halagang ito ay mawawala (forfeited) kung sakali ang nag-uupa ay hindi mabayaran ang kanyang utility bills tulad ng kuryente at tubig.

Maaari ring kunin ng nagpapaupa bilang kabayaran sa nasira ng nag-upa sa panahong nakatira siya sa paupahan.

GROUNDS/REASONS FOR EVICTION

(Pagpapaalis):

Bukod mula sa sub-leasing na walang pahintulot sa may-ari ng paupahan, iba pang rason para sa pagpapaalis sa nag-uupa:

Kung ang nag-uupa ay hindi nakabayad ng buwanang renta na umabot na ng tatlong (3) buwan.

Kung sakali ang nagpapaupa ay hindi tinanggap ang bayad sa upa, ang nag-uupa ay maaari niyang i-deposit ang kanyang bayad at maaari niyang pansamantalang ipagkatiwala (consignation) sa korte, o sa city treasurer, local barangay chairman o ideposito ang halaga sa landlord’s bank account sa loob ng isang buwan (1) matapos tumanggi ang nagpapaupa.

Ang nag-uupa ay magdedeposito ng buwanang renta sa loob ng sampung (10) pagkatapos ng kada buwan.

Kung ang may-ari/lessor o ang kanyang immediate family members ay may lehitimong pangangailangan para gamitin ang unit/paupahan ay may kinakailangang sundin.

Maglaan ng sapat na panahon sa nag-uupa, isang (1) buwan, kung ang upa ay buwanan ang paniningil o tatlong buwan, kung ang renta ay sinisingil ng quarterly at iba pa.

Kinakailangan ding ang nagpapaupa ay magbigay sa nag-uupa ng tatlong (3) buwan advance notice.

Ito ay para mabigyan ng sapat na panahon ang nag-uupa para sa kanilang paglilipatan.

Ang may-ari ay hindi rin pinapayagan ng pagpapaupa sa unit sa sinumang third party para sa loob ng isang (1) taon.

Kung ang paupahan naman ay kailangan nang sumunod sa ‘order of condemnation’ na isasagawa ng mga awtoridad at ang may-ari/lessor ay kailangang isaayos ang paupahan para sa kaligtasan. Mayroon ding mga kondisyones na dapat sundin:

Ang pinaalis ang siyang unang may kaparatan na bumalik matapos na maayos ang paupahan. Kung magtataas man ng buwanang upa ang may-ari,  kailangang resonable ito at naaayon lamang sa kanyang ginastos sa repair.

EXPIRATION OF THE LEASE/RENTAL CONTRACT.

Kung ang paupahan ay naibenta o kaya naisanla sa ibang may-ari, ang bagong may-ari ay hindi maaaring paalisin ang mga kasalukuyang nakatira.

Kinakailangan niyang sumunod sa provision sa itaas kaugnay sa pagpapaalis.

PENALTIES FOR VIOLATIONS:

Ang sinumang lalabag sa anumang provision ng batas ay papatawan ng hindi bababa ng P25,000 na hindi hihigit sa P50,000 o pagkakakulong na hindi bababa ng isang (1) buwan at isang (1) araw na hindi lalagpas ng anim (6) na buwan o parehas.

Para po kay Sir Zaldy, sa aking pagkakaintindi sa batas ay hindi maaaring galawin ang advance at deposit hangga’t hindi natatapos ang rental agreement.

Sa batas na ito ay protektado ang nagpapaupa at nag-uupa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

oOo

Pasabugin ang katiwalian, isumbong sa ‘BOMBAHAN NA’, mag-e-mail sa joel2amongo@yahoo.com//operarioj45@gmail.com. (BOOMBAHAN NA! / JOEL AMONGO)

Related posts

Leave a Comment