PAG-ASA

PINOY ABROAD

“BAGAMAN ako’y ­patayin niya, akin ding hihintayin siya: gayonma’y aking aalalayan ang ­aking mga lakad sa harap niya.” (Job 13:15)

 

HINDI laging mangyayari ang gusto natin sa buhay. Kung minsan, sa halip na ang mga pagpapalang ipinangako, nakikita natin ang mga problema. Kung minsan, sa halip na ang mga tagumpay na ginarantiyahan, nakikita natin ang pagkatalo. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa gayong mga kalagayan? Dapat na ba tayong mag-give up? Dapat na tayong tumigil sa tungkulin na itinawag sa atin dahil sa karanasan natin sa pagkakataong ganito? After all, ang mga planong bagay ay hindi pa nawawala ayon sa mga plano; hindi pa nawala ang paraan na sinabi ng Diyos na kanilang patutunguhan. Ito ba’y panahon na dapat natin panatilihin and kabiguan sa ating puso?

Sa katunayan, may mga pagkakataon na parang wala nang pag-asa at hindi na tayo makabangon sa masamang pangyayari, kung saan tila walang posibilidad na ­makabangon. Kahit tayo ay malapit nang mamatay. Ano ang dapat gawin? Hindi na maniwala sa Diyos nang lubusan? Itigil ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya? Kung ang mga pangako ng Diyos ay walang kaganapan sa buhay na ito, ano pa ang kahulugan ng buhay? Kung hihingin natin ang kanyang presensya at hindi ito nagreresulta na konretong pahayag, ano pa ang punto ng paghahangad ng kanyang presensya?

Para sa mga taong mananampalataya, gayunman, wala ni isa sa mga opsiyon na magkaroon ng anomang tunay na kahulugan. Pagdating sa ­pananampalataya sa Diyos, ito ay isang panukala na lahat o wala. Wala nang ibang pagpipilian, walang alternatibo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo maaaring ­gumamit ng ibang ­opsyon dahil kilala  natin ang Diyos. Alam natin na sa kabila ng lahat ng bagay, siya ang interes natin sa puso. Alam natin na siya ay nasa ating panig. Kaya ang resulta nito ay hindi natin siya pwedeng i-give up!

Kaya, bagama’t tila walang pag-asa ang ­inaasam na tagumpay, kahit ang kamatayan ay kinakaharap, patuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Diyos. Hindi para lang makakuha ng mga bagay para sa ating sarili. Hindi tayo lang para lang mabuhay at hindi mamatay. Pumapaloob tayo   dahil naniniwala tayo sa Diyos. Hindi natin matutulungan ang ating mga sarili. Gumawa tayo ng desisyon na susunod sa kanya at umasa sa kanya at hindi para talikdan siya. Hilahin man  tayo ng ­kamatayan,  pero patuloy tayong nagtitiwala tayo sa kanya na aakayin tayo  tungo sa tagumpay on the other side.

Ngayon, pagbulayan natin ang mga salita ni Job: “Bagaman papatayin niya ako, gayunman ay umaasa ako sa kanya.” Hindi natin  naranasan ang masamang karanasan ni Job,  subalit hindi siya nawalan ng pag-asa, he never gave up hope! There is always hope. There is always, therefore, hope for us! (PINOY ABROAD / GUILLER VALENCIA)

Related posts

Leave a Comment