NULLUM CRIMEN

yourservice

MAKIKISAWSAW na ako sa usaping vape — tutal halos lahat na ay nakikipagdiskusyon sa social media tungkol dito. Sa totoo lang, hindi ako gumagamit ng vape at ‘di rin ako marunong manigarilyo. Ngunit may mga kaibigan akong naninigarilyo at nung nagkaroon ng vape — ay gumagamit na ng vape.

Kaya kung ang pag-uusapan ay ang paggamit ng vape at kung ito’y nakasasama sa kalusugan ay hahayaan ko na lamang ang mga dalubhasa ang magsabi nito — abogado ako at hindi doktor.

Ngunit kaya ako nakisawsaw sa usaping ito ay dahil sa utos na paghuli sa sinomang makitaang gumagamit ng vape sa publiko. Dugtong pa rito ang deklarasyon ng kapulisan na huhulihin lang pero hindi ikukulong at kakasuhan. Kaya sa a­king munting pag-iisip, para tayong maglalaro ng patintero — maghabulan tayo at pag nahuli ay back to zero at habulan ulit. Aba — maganda pala itong programa ng kapulisan — balik pagkabata at mag­habulan tayo — cops and robbers kumbaga.

Kalimutan muna natin ang paghuli ng mga magnanakaw, mga nanghalay, mga pumatay, at mga nagtitinda ng ilegal na droga — dahil ayon din sa isang deklarasyon ng kapulisan — ang paghuli ng mga gumagamit ng vape ang prayoridad ngayon — dahil nga utos ng mahal nating pangulo. Ayon sa mga pinuno ng Philippine National Police — batas daw ang salita ng pangulo at dapat itong sundin.

Napahanga ako sa mga deklarasyong ito — kalimutan nyo na ang inyong pagsasanay at pag-aaral nung kolehiyo at pagsasanay sa mga probisyon ng batas nung kayo’y naging pulis — basta ang importante, ang lahat ng sabihin ng pangulo ay batas. Makikita natin ang katapatan ng ating kapulisan sa pa­ngulo, ang kanilang tapat na pagsunod sa basta sabihin nito. Ayan ang nakikita kong diskarte ng kapulisan ngayon — diskarte nila yan.

Kaya’t makikisawsaw muna ako sa epekto ng vape sa mga kumpanya ng sigarilyo. Ang aking katanungan — may epekto ba ang pagpasok at pagtangkilik ng mga tao, lalo na ang mga kabataan, sa po­pularidad ng vape. Nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga gumagawa at nagtitinda nito? May tumitingin ba at nagseseguro na ligtas itong gamitin? Mauunawaan ko ang galaw at utos ng pangulo kung lahat ng katanu­ngang ito ay hindi kayang sagutin.

Sa aking munting palagay — at ito’y ayon lamang sa aking limitadong pang-unawa sa batas — hindi maaaring hulihin ang isang indibidwal kung wala itong ginagawang kasalanan o ito’y hindi labag sa anomang batas. Kaya medyo naguguluhan lang ako sa deklarasyon ng mga pulis ngayon. Paano na kung sabihin o ipag-utos na bawal na ang kumain ng saging sa pampublikong lugar? Ibig sabihin bang huhulihin na ng mga pulis ang mga nagtitinda, bumibili at kumakain ng saging? Paano naman kung ideklarang ayos lang magkalat ng basura sa lansangan? Ibig bang sabihin, ito’y batas na? Sa aking huling pagkakaalam — ang batas ay sakop ng kapangyarihan ng ating Lehislatura at ang pagpapatupad nito ay trabaho ng mga taong naninilbihan sa Ehekutibo — kasama na rito ang kapulisan.

May nabalitaan din akong naglabas ng dekla­rasyon na huwag makikialam ang mga miyembro ng Hudikatura sa kautusang ito. Medyo nagulat lamang ako dito kasi tulad ng Kongreso, ang mga korte natin ay kasama sa isang hanay ng pamahalaan na independent kung ituring.

Sa ngayon, nawa’y mabigyan ng resolusyon ang usapin at problemang ito upang marapat nang maituon ng kapulisan ang tamang pansin sa kanilang tungkulin sa ilalim ng ating batas. (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment