MABUHAY ANG MGA BAGONG ABOGADO! 

yourservice

IKA-3 ng buwang ito, inilabas ng Kataas-taasang Hukuman ang resulta ng nakaraang pagsusulit para sa mga gustong maging abogado. Kaaya-ayang makita ang mukha ng mga pumasa — nakasaad sa kanilang mukha ang tuwa at higit sa lahat ang bagong pag-asa sa kanilang panibagong buhay bilang mga abo­gado ng bayan.

Ngunit sa gitna ng tuwa, ng pagdiriwang, ating alamin uli kung ano-ano ang pinapatong ng batas na mga responsibilidad sa isang abogado. Unang-una, ang abogado ay tinuturing na isang alagad ng hukuman o “officer of the court”. Ibig sabihin, may tungkulin siyang ipatupad lahat ng mga alituntunin at mga proseso ng hukuman at magbigay galang at pagsunod sa mga kautusan nito.

Pangalawa, ang isang abogado ay kinakailangang mamuhay nang matuwid at ayon sa mga alituntunin at bata­yan na inuutos ng Kataas-taasang Hukuman. Kasama na rito ang pag-iingat sa mga kasong hawak nito para sa kliyente kabilang ang pagbibigay ng tapat at tamang impormasyon tungkol sa mga detalye ng kaso, ang pagbibigay-galang sa kapwa abogado sa labas at sa loob ng korte, ang pagsunod sa mga utos ng hukuman, ang mamuhay na tapat ayon sa iyong sinumpaang tungkulin.

Lingid sa kaalaman ng lahat, mabigat din ang mga responsibilidad na pinapataw sa mga abogado. Kadalasan lamang nating nakikita ang karangyaan at kaakit-akit na bahagi ng propesyong ito. Ngunit tulad ng isang bagong teleserye na nagkukuwento ng buhay ng isang barkada na mga bagong abogado — sila’y tao rin na may kani-kanyang problema, adhikain, kahinaan at ambisyon.

Marami-rami na rin ang nagtatanong sa akin nuon kung ano ang magandang kurso na kunin para maihanda ang sarili sa pagpasok sa pag-aaral ng abogasya. May nagsasabi na maganda ang accountancy, legal management, politial science. Totoo, dahil ang mga kursong ito’y may mga law subject na ipinakikilala na sa mag-aaral. Ang aking tugon sa mga katanungang ito ay — lahat naman ng kurso ay mahalaga at ang mga ito’y naihahanda ka naman sa pagpasok, kung nanaisin, sa pag-aaral sa abogasya. May mga naging nurse at doktor na kumuha ng abogasya at naging abogado. May mga guro, inhinyero na naging abogado rin. May nabalitaan pa nga tayo noon na isang security guard at isang janitor na naging abogado. Sa a­king mun­ting palagay — ang importante ay ang utak, puso at determinasyong tapusin ang pag-aaral ng law. Kadalasan, marami ang nag-e-enrol sa first year ngunit sa second year o sa third year ay tumitigil na. Kailangan nating itanong sa sarili araw-araw kung bakit tayo nag-aaral ng batas. Hindi rin hadlang ang edad. May matatanda na nagiging abogado. Sa totoo lang, may kaklase ako noon sa law school na may anak na doktor at abogado, sabi niya sa akin ay siya naman ang mag-aaral ng abogasya kasi napatapos na niya sa pag-aaral ang mga anak niya.

Sa mga bagong abogado — mabuhay kayo! Kayo ngayo’y kasapi na ng isang samahan at isang propesyong tumutulong mapanatili ang mga institusyong demokratiko at palaganapin ang hustisya sa ating bayan.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID ROBERT AQUINO)

Related posts

Leave a Comment