MABUHAY ANG ATLETANG FILIPINO

yourservice

MAGANDA naman ang kinalabasan ng SEA Games sa a­ting bansa. Bagama’t nag-umpisa sa mara­ming problema tulad ng pagkain, pagsundo ng mga atletang banyaga mula sa paliparan at ang kakulangan sa mga pasilidad. Naging maayos naman nang ito’y pormal na binuksan sa Philippine Arena. Hindi maipagkakaila na kahit sa ano mang okasyon o palaro, nagkakaroon ng problema. Ngunit hindi naman ito lumampas sa atensyon ng ating Pa­ngulo at magkakaroon naman ng pagsisiyasat sa mga kadahilanan ng mga aberyang ito sa umpisa ng palaro. Magandang balita ito, magkakaroon ng pagkakataong masuring mabuti kung paano ginamit ng mga opisyal ng palaro ang perang ibinigay bilang pondo, sa tinatawag nilang kaldero, ang presyo ng mga damit at gamit, ang ginugol na pondo para sa pagkumpuni kasama na ang pagpapatayo ng mga pasilidad sa New Clark City. Kung iisipin, normal lang naman ang pag-audit o pagsuri sa mga gastusin ng anomang aktibidad, kasama na rito ang SEA Games. Ngunit sa a­king munting pananaw, ma­inam na ito’y gawin agad upang mabigyang linaw na ang mga usapin tungkol dito. Kung may katiwalian, may naganap, may mga batas naman tayong maaaring gamitin upang managot ang sino mang maysala.

Kabilang sa mga batas ay ang Republic Act No. 6713 at Republic Act No. 3019. Ang dalawang batas na ito ay popular na gina­gamit ng mga tumutugis sa mga kawani ng pamahalaan na napatunayang nagkasala at tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Bukod sa batas, may mga ahensya tayo ng pamahalaan na trabaho nila ang mag-imbestiga, at magsampa ng mga kaso tulad ng Ombudsman, ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation, at ang Department of Justice.  Maaari rin namang magtayo ng isang Fact-Finding Investigative Body ang Pangulo tulad ng kanyang idineklara tungkol sa pang-imbestiga sa paggamit ng pondo sa SEA Games. Ang importante lamang sa mga ganitong imbestigasyon ay ang mapanatiling bukas o transparent at makatotohanan ang prosesong gagawin.

Sa aking munting pananaw, hindi natin mapagkakaila na masarap ang pakiramdam na makita at suportahan ang ating mga atleta sa ano mang palaro, manalo man o matalo, nakatataba sa puso na magkaisa tayong lahat at buong bayan ang humanga sa sa ating mga talentadong manlalaro at makatikim tayo ng ginto sa ilang laro at makita ng ating kapitbahay na mga bansa na ang atletang Filipino ay maaaring ituring na isa sa  magagaling na manlalaro, hindi laman sa Asya kundi sa mundo.

Kung kaya natin magkaisa, kahit sa sandaling panahon lamang, ano pa kaya ang ating makaya na makamit kung tuloy-tuloy tayong magkaisa sa ibang bagay, tulad sa politika, sa ekonomiya, sa paghanap ng solusyon sa mga problemang hinaharap natin. Ang SEA Games ay sumasalamin sa ating potential bilang nagkakaisang bayan, mapayapa, maunawain at tunay na Filipino na taas noo sa ating mga bansang kapatid sa Asya at sa mundo. Ito dapat ang aral na ating iuwi mula sa SEA Games, ‘pag nagkakaisa tayo, maaari nating mara­ting ang ating tunay na potensyal bilang mamamayan ng mundo, handang maki­baka sa anumang suliraning darating. (@YOUR SERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment