KARAHASAN SA ATING LIPUNAN

yourservice

MARAHIL napapanahon na a­ting pag-usapan ang isang isyu na matagal nang nais solusyuhan ng ating pamahalaan — ito ay ang dumaraming insidente ng karahasan laban sa ating kababaihan at mga bata.

Kung tutuusin, marami na tayong mga batas na naglalayong sagutin ang problemang ito, isa-isahin natin sila:

Una, ang Republic Act No. 6727 — ang batas na ito’y nagbabawal ng anomang diskriminasyon laban sa ating kababaihan lalong-lalo na sa lugar ng trabaho. Sunod dito ay ang Republic Act No. 6955 — na nagbabawal sa tinatawag natin noong  “mail-order-bride” kung saan kinakalakal ang a­ting kababaihan upang sila’y maging asawa ng mga dayuhan. Mga dayuhan na rin lang ang ating pinag-uusapan, mayroon din tayong isa pang batas — ang Republic Act No. 9208 — o tinatawag na­ting Anti-Trafficking in Persons Act, na nagbabawal ng pangangalakal ng mga babae at bata sa ibang bansa.

Meron pa tayong batas — Republic Act No. 7192 — na tinatawag na­ting “Women in Development and Nation Building Act,” na nagbibigay ng pantay na oportunidad na makakuha ang ating kababaihan ng pagsasanay, mag-aral o magtrabaho sa ating pwersang militar o sa ating kapulisan.

Naaalala ninyo pa ba ang Republic Act No. 7322 — na itinataas ang dami ng araw sa inyong maternity leave?  May bago na pong batas — ang Republic Act No. 11210 — kung saan dinagdagan pa ng 30 araw ang inyong maternity leave.

Isa pang importanteng batas — ang Republic Act No. 7610 — o tinatawag nating Anti-Child Abuse Act na ginawa ng ating Kongreso upang sugpuin ang anomang uri ng pang-aabuso, pananakit, o pagsasamantala sa ating mga bata. Kasunod dito ang Republic Act No. 7877 — na nagbabawal at nagpaparusa sa anomang uri ng sexual harassment sa opisina man o sa paaralan.

Republic Act No. 8353 — o ang Anti-Rape Law, ay naglalayong ga­wing isang krimen laban sa tao ang panggagahasa at nagbigay ng mas mabigat na parusa rito.

Sa ngayon, ang Republic Act No. 9262 — o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang pangunahing batas na nagpoprotekta sa pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang mga dating asawa o dating karelasyon. Sa ilalim ng batas na ito — maaari silang maging biktima ng karahasang pisikal o sikolohikal o ang hindi pagbibigay ng tamang sustento.

Ang matunog na batas ngayon — ang Republic Act No. 9775 — o tinatawag nating Anti-Child Pornography Act ay naglalayong pangalagaan ang pisikal, emosyonal at pangkalahatang katauhan ng ating mga kabataan laban sa mga paglathala ng pornograpiya dito man o sa ibang bansa. Siyempre, hindi natin makalilimutan ang tinatawag nating Family Code — kung saan nakalathala sa mga probisyon nito ang mga karapatan ng ating kababaihan at mga bata sa ilalim ng batas.

Sa aking munting palagay, nakalulungkot isipin na karamihan sa mga tumutulong sa pang-aabuso sa ating kababaihan at mga bata ay kapwa nating Pilipino, dahil lamang sa tawag ng salapi. Ngunit, patuloy ang ating pamahalaan lalo na ang ating Kongreso sa paggawa ng mga batas at alituntunin upang mapahalagahan ang dignidad at karapatan ng ating kababaihan at mga bata.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID AQUINO)

Related posts

Leave a Comment