BATTERED WOMAN LEAVE 

yourservice

KARAMIHAN sa kababaihan ay may mga sariling trabaho. Ang ­modernong pamilyang Pilipino ngayon ay kadalasang binubuo ng mga magulang na parehong pumapasok sa trabaho.

Alam nating lahat ang maternity leave, paternity leave, sick leave, at vacation leave. Ngunit narinig nyo na ba ang tinatawag ngayon na “battered woman leave”?

Ano ito? Sino ang maaaring ma-kinabang dito? At paano makukuha ito?

Dati, napag-usapan natin ang VAWC.

Ito ang Republic Act No. 9262 na nag-iingat at nagbibigay ng proteksyon sa kababaihan at mga bata. Ayon sa batas na ito, binibigyan ang kababaihan na biktima ng pang-aabuso ng sampung araw na bayad na pahinga mula sa trabaho. Kaakibat sa batas na ito ang terminong — “battered woman syndrome”. Ang tinatawag na “battered woman syndrome” ay isang sitwasyon ng pang-aabuso sa babae, isang sikolohikal na kondisyon na maaa-ring magresulta kapag ang isang tao ay nakararanas ng pang-aabuso, kadalasan sa kamay ng isang asawa, partner, dating asawa o dating kasintahan. Kadalasan, ang mga biktima ng ganitong sitwasyon ay laging nangangamba sa kanilang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanilang anak. Kabilang dito ang takot at paniniwala na sila ang sanhi ng pang-aabuso.

Sa isang kaso noong 1998, binanggit ng Korte Suprema na maaaring ­maging isang bangungot ang relasyon kung ang asawa ay lagi na lang sinusuntok, binubugbog, inaabuso, at pinapahiya, sa loob ng kanilang tahanan o kahit may ibang taong nakakakita kung sila’y nasa labas. Dinagdag pa ng Mataas na Hukuman na ang kanilang pagsasama sa ilalim ng basbas ng kasal, sa loob ng 38 na taon, ay naging tila impiyerno sa babae, ngunit tinanggap at tiniis niya lahat ng pang-aabuso nang tikom ang bibig.

Kaya naisip ng mga lumikha ng batas sa VAWC na dapat bigyan ng kaukulang panahon upang mabawi ng mga biktima ng “battered woman syndrome” ang kanilang lakas, magkaroon ng panahon upang makapag-isip sa susunod nilang gagawin, at ang pinakamahalaga — magkaroon ng lugar at panahon upang gumaling — mula sa mga sugat na pisikal at sikolohikal.

Dahil dito, marapat na magbigay ng isang uri ng bakasyon o pahinga mula sa trabaho ang batas na ito — ang battered woman leave.

Importanteng isipin na ang battered woman leave ay hindi dapat ituring na vacation leave o sick leave, dahil ang pagbibigay ng vacation at sick leave ay hango mula sa Labor Code.

Ang battered woman leave ay nagmumula sa batas ng VAWC at nagbibigay ng mga alituntunin na dapat sundin upang mapakinabangan ang leave na ito. Ang layunin ng batas ay lalong paigtingin ang proteksyon na maibibigay sa mga biktima mula sa mga umabuso sa kanila.

Ang tanging kinakailangan upang mapakinabangan ito ay para sa babaeng empleyado na ipagkaloob sa kanyang employer ang sertipikasyon mula sa punong barangay o kagawad, prosecutor, clerk of court, o kung saan ang kaso ay nakabinbin.

Napagpasyahan ng Kongreso na isama sa batas ang pagbibigay ng “Battered Woman Leave” upang magkaroon ng panahon ang mga biktimang humilom ang kanilang pisikal na sugat, kung meron man, at pagkakataong humilom ang mga sikolohikal na pasakit na kanilang tinamo.  (@YOURSERVICE / ATTY. DAVID ROBERT AQUINO)

Related posts

Leave a Comment