BATAS SA PAUPAHAN (RA No. 9653)

BOMBAHAN NA FINAL

SINADYA po natin muling talakayin ang batas sa paupahan o ang Republic Act (RA) No. 9653 o mas kilala sa tawag na “Rent Control Act of 2009”.

Marami pong natanggap na email ang BOMBAHAN NA mula sa mga suki nating mambabasa na nangungupahan at nagpapaupa.

Tulad ng ating sinabi kamakailan sa ating naunang labas kaugnay sa paupahan na may kanya-kanyang karapatan ang mga nangungupahan (lessee) at nagpapaupa (lessor/owner) ng bahay o apartment.

Isa-isahin po natin para sa kapakanan ng mil­yong Pinoy na walang sariling bahay at nangu­ngupahan.

Napansin po natin na maraming interesado sa ating tinalakay sa paupahan, nagpapatunay lamang po niyan na marami sa atin ang hindi alam ang batas na ito.

Kadalasan po nagkakaroon ng alitan ang umuupa at nagpapaupa dahil ang magkabilang panig ay hindi alam ang kani-kanilang mga karapatan.

Malinaw po sa RA No. 9653 na kailangang may kontrata sa pagitan ng nagpapaupa at umuupa.

At kailangan ang kontrata ay hindi lilihis sa batas na ito, para walang malabag sa probisyon nito.

Sa Section 2. “Declaration of Policy” – hindi basta pwedeng magtaas ng upa ang may-ari ng paupahan upang protektahan ang mababang kita ng mga umuupa.

Tinutukoy po sa batas na ito kung ang babayaran sa upa ay buwanan o iba pang paraan ng pagbabayad.

Sa Section 4. “Limit on Increase in Rent” – sa loob ng isang taon mula nang maging epektibo ang batas, walang pagtataas na dapat ipatupad sa mga resi­dential unit na sakop nito.

Magtaas man ng buwanang renta ay hindi lalagpas ng 7% taunan hanggang nakaokupa ang dating nangungupahan.

Kung mababakante naman ang residential unit mula sa dating nag-uupa (lessee) ay maaari nang tumanggap ang nagpapaupa (lessor) ng panibagong uupa.

Hindi pinahihintulutan ng batas na ito ang pagtataas ng renta sa mga boarding house, dormitories, rooms at bedspaces para sa mga estudyante ng mahigit o minsan sa bawat taon.

Sa Section 5. “Coverage of this Act” – sakop nito lahat ng residential units sa National Capital Region at iba pang highly urbanized city o mauunlad na siyudad sa buong bansa. Na ang renta ay mula P1,00 hanggang P10,000 at lahat ng residential units sa iba pang lugar na may buwanang upa mula P1.00 (piso) hanggang P5,000 na walang nananatiling kontrata.

Sa section 6. “Authority to Continue Rental Regulation” – ang Hou­sing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) kasama ng National Statistics Office ang magtatakda kung nararapat ba ang pagtataas base sa inflation rate on rentals.

Base naman sa Section 7. “Rent and Requirement of Bank Deposit” – ang renta ay kailangan bayaran nang mas maaga ng limang araw kada buwan o depende sa nakalagay sa kontrata.

Hindi rin pinapayagan ng batas ang nagpapaupa na humingi ng mahigit sa isang buwang advance sa renta, subalit pinahihintulutan siyang maningil ng mahigit sa dalawang buwan na deposit na ilalagay sa lease contract nito at makukuha ng umuupa kasama ng tubo nito sa bangko na pinaglagakan nito.

Subalit kung mayroong electric, telephone, water bills o iba pang nasira sa bahay/paupahan ang nasabing advance ay maiiwan sa nagpapaupa para pang-abono sa mga nasabing bayarin o nasira.

Sa Section 9. “Grounds for Judicial Ejectment” – Maari lamang paalisin ang nangu­ngupahan kung sa loob ng tatlong buwan ay hindi na siya nakababayad ng renta.

Hindi rin basta-basta pwedeng paalisin ang nangungupahan na hindi natatapos ang kanilang kontrata.

Kinakailangan ding magbigay ng nagpapaupa ng kaukulang formal notice sa nangungupahan sa loob ng tatlong buwan.

Maaari namang magpaalis ang nagpapaupa kung ang kanilang gusali ay isasaayos o ipagagawa dahil sa kalumaan na nito na maaaring pagmulan ng disgrasya.

Ipinagbabawal din sa batas na ito na gawing dahilan ang pagbebenta o pagsanla ng may-ari ng residential unit kaya niya paaalisin ang mga nangu­ngupahan sa kanila. (BOMBAHAN NA! / JOEL AMONGO)

Related posts

Leave a Comment