ASAMA SA ATIN

PINOY ABROAD

SA tuwing dumaraan tayo sa pagsubok o matinding ­problema, hindi natin maiwasan na isipin na tayo’y nag-iisa. Na tayo lang ang maaaring magbigay ng kalutasan sa ating mga suliranin.

Pero sa Exodus 33:14, ganito ang sinabi ng Panginoon, “I will personally go with you. Moses. And I will give you rest-everything will be fine for you.”

Si Moses ay binigyan ng mabigat na trabaho ng Panginoon nang ­pangunahan niya ang mga ­Israelita patungo sa Lupang Pangako. Hind sinabi ng Panginoon kung sino ang makakasama o makakatuwang niya upang ituro sa kanya ang daan patungo sa Promise Land. Subalit, sa ating verse ngayon ay tiniyak ng Panginoon na siya mismo ang sasama kay Moses. “I will personally go with you…I will give you rest-everything will be fine for you.”

Bawat isa sa atin ay may tungkulin na ­gagampanan sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay naglalakbay patungo sa Promised Land. Tayo ay iniligtas sa ating personal na kasawian sa buhay: pagiging alipin sa kasalanan, mula sa mga testing and trials, patungo sa ating personal na Promised Land. Ito ay bunga ng pagtitiwala sa Panginoon Jesus na nagsabing, “The place where we will be perfect and complete, needing nothing” (James 1:4).

Tulad ni Moses, may pagkakataon na iniisip natin, paano tayo makararating sa gusto nating marating. Iniisip natin kung ituturo ng Panginoon ang daan o ang pamamaraan. Ang ating verse ngayon ay ­nangungusap sa atin tulad ng ­pangungusap kay Moses. Mismong ang Panginoong Diyos ang sasama sa atin.

Ipakikita ng Panginoon ang paraan. Hindi Niya ipinangako na tayo’y bibigyan ng mga mapa at bahala na tayo. Bagkus, ang pangako ay personal ­guidance and direction from God Himself. God will be there with us, side by side.

Ang Panginoon ay bibigyan tayo ng kapahingahan sa lakbayin natin. Hindi tayo dapat mag-alala along the way. Masusumpungan natin ang kapahingahan sa katiyakan na ipinangako sa atin. Anoman ang mangyari, tulad kay Moses, ang Diyos ay kasama natin para tayo ay tulungang makarating sa Promised Land.

Lahat ay ­magiging maayos, pero hindi nangangahulugan na tayo’y hindi makararanas ng trials, troubles, and tribulations. Naranasan ito ni Moses. Ibig sabihin, tayo man ay gagabayan ng Diyos na marating ang ating mga hangarin sa buhay.

“God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished” ­(Philippians 1:6).

Kaya kung nararamdaman mong sumuko na sa laban ng buhay, tibayan mo pa ang iyong loob. Alalahanin lang na may Diyos na laging sumasaklolo at magbibigay ng tamang direksyon patungo sa iyong tamang hantungan. (givalencia777@gmail.com) (PINOY ABROAD /  GUILLER VALENCIA)

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment